Simone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Ooit opgeleid als docent wiskunde en tekenen. Al snel bleek mijn interesse meer te liggen bij het onderwijs in het algemeen dan bij een docentschap in deze 2 vakken.  Ik ben ‘doorgestroomd’ naar de studie Onderwijskunde en daarna gepromoveerd op onderwijseffectiviteit en onderwijsverbetering in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt,…Lees verderSimone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid. In het laatste jaar…Lees verderOverstap van basis- naar voortgezet onderwijs

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

Scholingen, IB-leernetwerk, filmpje hoogbegaafde leerlingen, overgang PO-VO en HB Expertgroep De activiteiten voor het project hoogbegaafdheid zijn voor dit jaar afgerond. We kijken met de projectgroep terug op een productief jaar waarin veel is opgestart en ontwikkeld.  ScholingenAfgelopen jaar waren alle scholingen online. Dat heeft een logistiek voordeel voor de deelnemers, maar het samen sparren…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

DEELVERBAND NOORD 

Meer over de pilot ‘Leren Leren’ van Marenland en Noordkwartier  Met de pilot ‘Leren leren’ kiezen we niet voor een specifieke leervraag, maar voor een andere insteek. Leidend is de gedachte dat we voor een specifieke groep (hoogbegaafde/excellente) leerlingen een soepele overgang van PO naar VO willen organiseren. Door de samenwerking met meerdere VO-scholen en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Teamtraining HB op De Bron en het HB specialisten netwerk van deelverband West blijft ook volgend schooljaar bestaan School in Beeld: CBS De BronOp CBS De Bron in Marum hebben we dit schooljaar de Teamtraining Hoogbegaafdheid van Cedin gevolgd. De training sloot goed aan bij de kennis die er in het team was en zorgde…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Na het brede scholingstraject nu meer maatwerk We hebben een fantastisch scholingstraject gehad met de cursussen van Expertis. We hebben veel mensen kunnen bereiken en hun kennis kunnen uitbreiden en vergroten. Het was erg mooi om vaak weer dezelfde gezichten tegen te komen en zo dus al het begin van een stevig netwerk te kunnen vormen…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

Update & upgrade website 

Met de overgang van een stichting naar een vereniging was het de hoogste tijd voor een update & upgrade van de website. Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en de live gang was afgelopen week. Neem gerust een kijkje op po2001.nl/. De website is niet af…het is & blijft werk in progress.  Samenwerkingsverband…Lees verderUpdate & upgrade website 

Een coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

In verband met de herstructurering van het samenwerkingsverband PO 20.01 is er voor de vier regionale deelverbanden, gemeente Groningen, Noord, West en ZuidOost, gezocht naar een coördinator.  Deze coördinator vormt de schakel tussen het management van het samenwerkingsverband via de Integrale werkgroep, de schoolbesturen en een kernteam.   Voor deelverband:  gemeente Groningen is dat Bieny Bolt –…Lees verderEen coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

De regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ).   De Regievoerder Zorgplicht;  geeft uitwerking aan het thuiszitters beleid van het samenwerkingsverband binnen het eigen schoolbestuur en daar waar gewenst in samenwerking…Lees verderDe regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Tweefactor authenticatie verplicht voor Indigo

Graag maken we jullie attent op de noodzaak voor tweefactor authenticatie (2FA) voor Indigo. In Indigo staan veel en specifieke persoonsgegevens van onze leerlingen. Gezien de aard van deze gevoelige gegevens is het echt nodig om tweefactor authenticatie te activeren. Recent heeft een risicoanalyse op het gebied van privacy (DPIA) dit nogmaals bevestigd. Dit betekent…Lees verderTweefactor authenticatie verplicht voor Indigo