VOOR HET EERST NAAR DE BASISSCHOOL

Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in.
Dan moet uw kind naar school. U kiest zelf een basisschool uit. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind op de meeste
basisscholen een paar halve dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen.
Niet alle basisscholen hebben zo’n kennismakingsperiode.
Neem daarover contact op met de school van uw keuze.

U kiest zelf op welke school u uw kind aanmeldt. Dat kan een school zijn die dicht bij uw huis ligt of een school die past bij uw religie. Of misschien kiest u voor een school omdat u denkt dat die school uw kind de juiste extra hulp kan bieden. Dit kan een gewone basisschool of speciale (basis)school zijn.
U mag uw dochter of zoon ook aanmelden bij een school die buiten het samenwerkingsverband van uw woonplaats ligt.

Heeft u de juiste school gevonden?
Dan meldt u uw kind –als dat mogelijk is- minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan.
Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding.
Deze termijn mag maximaal met 4 weken verlengd worden.
Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw zoon of dochter niet op tijd kan worden geplaatst.

Meestal kunt u uw kind aanmelden door een formulier in te vullen.
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding door.
Als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld moet u dat aangeven op het formulier.

Bij het inschrijven op school moet u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs, uw paspoort waar uw kind in staat of de identiteitskaart van uw kind mee.

Informatie over de hulp & extra hulp die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school.

De school bekijkt of uw kind extra hulp nodig heeft en wat er mogelijk is op de school die u heeft gekozen. Als de school de extra hulp niet kan bieden gaat de school met u in gesprek over een plek op een andere school. De school heeft in totaal 6 weken te tijd om te onderzoeken wat uw kind nodig heeft en een passend aanbod te doen. Als het nodig is kan dit met maximaal 4 weken worden verlengd.

De school laat u schriftelijk weten of uw kind wordt toegelaten. Als er geen passende plek is op de school die u heeft gekozen, moet de school een plek bieden op een andere school. Ook dit laat de school schriftelijk weten.