Heeft extra ondersteuning nodig

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig.
Een doorgaande lijn voor leerlingen in de (speciale) basisscholen
van SWV PO 20.01. Voor leerlingen die extra aandacht nodig
hebben. Leerlingen voor wie de basisondersteuning op de reguliere school niet voldoende is,
komen in aanmerking voor extra ondersteuning.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft stelt de school in samenspraak met de
ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat wat een leerling nodig heeft om het
verwachte uitstroomperspectief te halen. Er is instemming nodig van ouders op het
handelingsdeel, voor de andere onderdelen wordt op overeenstemming gericht overleg
gevoerd.

Bijlage