En alweer een schooljaar voorbij…

Opnieuw een schooljaar waarin er veel ontwikkelingen zijn geweest in de scholen en in ons samenwerkingsverband als geheel. Toch weer Corona met alle gevolgen van dien, maar vooral toch ook een jaar waarin alle kinderen ‘gewoon’ weer naar school konden gaan. Eigenlijk zoals het hoort en we gewend waren. En in dat nieuwe elan komen…Lees verderEn alweer een schooljaar voorbij…

Leerling- & oudersteunpunt (LOS) 

van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en gemeente Noordenveld ‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders|verzorgers. In principe is de school waar de leerling naar toe gaat|wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven…Lees verderLeerling- & oudersteunpunt (LOS) 

Luuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Luuk Hoff; bouwjaar ’69, getrouwd, 2 zoons en woonachtig in het prachtige en rustige Roderwolde (gemeente Noordenveld) en in maart begonnen in mijn nieuwe functie als Coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (de Groninger gemeente Westerkwartier en de enige Drentse gemeente Noordenveld). Op dit moment werk ik 1 dag in de…Lees verderLuuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Simone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Ooit opgeleid als docent wiskunde en tekenen. Al snel bleek mijn interesse meer te liggen bij het onderwijs in het algemeen dan bij een docentschap in deze 2 vakken.  Ik ben ‘doorgestroomd’ naar de studie Onderwijskunde en daarna gepromoveerd op onderwijseffectiviteit en onderwijsverbetering in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt,…Lees verderSimone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid. In het laatste jaar…Lees verderOverstap van basis- naar voortgezet onderwijs

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

Scholingen, IB-leernetwerk, filmpje hoogbegaafde leerlingen, overgang PO-VO en HB Expertgroep De activiteiten voor het project hoogbegaafdheid zijn voor dit jaar afgerond. We kijken met de projectgroep terug op een productief jaar waarin veel is opgestart en ontwikkeld.  ScholingenAfgelopen jaar waren alle scholingen online. Dat heeft een logistiek voordeel voor de deelnemers, maar het samen sparren…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

DEELVERBAND NOORD 

Meer over de pilot ‘Leren Leren’ van Marenland en Noordkwartier  Met de pilot ‘Leren leren’ kiezen we niet voor een specifieke leervraag, maar voor een andere insteek. Leidend is de gedachte dat we voor een specifieke groep (hoogbegaafde/excellente) leerlingen een soepele overgang van PO naar VO willen organiseren. Door de samenwerking met meerdere VO-scholen en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Teamtraining HB op De Bron en het HB specialisten netwerk van deelverband West blijft ook volgend schooljaar bestaan School in Beeld: CBS De BronOp CBS De Bron in Marum hebben we dit schooljaar de Teamtraining Hoogbegaafdheid van Cedin gevolgd. De training sloot goed aan bij de kennis die er in het team was en zorgde…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Na het brede scholingstraject nu meer maatwerk We hebben een fantastisch scholingstraject gehad met de cursussen van Expertis. We hebben veel mensen kunnen bereiken en hun kennis kunnen uitbreiden en vergroten. Het was erg mooi om vaak weer dezelfde gezichten tegen te komen en zo dus al het begin van een stevig netwerk te kunnen vormen…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

Update & upgrade website 

Met de overgang van een stichting naar een vereniging was het de hoogste tijd voor een update & upgrade van de website. Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en de live gang was afgelopen week. Neem gerust een kijkje op po2001.nl/. De website is niet af…het is & blijft werk in progress.  Samenwerkingsverband…Lees verderUpdate & upgrade website