DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen, de overdracht van hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO, netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Onderwijs Groningen en in oktober een symposium over hoogbegaafdheid in Groningen In de afgelopen periode hebben we de plannen besproken waar we dit jaar nog op willen inzetten.Denk daarbij aan:• Het mogelijk maken om een kijkje in elkaars HB-keuken te nemen voor…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

HB-netwerkbijeenkomst:Is een plusklas nodig? Op 17 januari 2023 hadden we met het actieve HB-netwerk van deelverband Noord weer een mooie netwerkbijeenkomst met als prikkelend thema: ‘Is een plusklas nodig?’ Onder leiding van Dewie Drent-Nout, trainer bij Novilo, werden zo’n 35 HB-specialisten en IB-ers uit Noord-Groningen aan het denken gezet over hoe je een passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND WEST

Plannen voor het komende schooljaar, scholingen dit jaar, aandacht voor het netwerk van specialisten hoogbegaafdheid en voor de overgang van PO naar VO in deelverband West Plannen voor jaar 5De afgelopen periode is veel overleg geweest over de plannen voor jaar 5 van het subsidietraject voor (hoog)begaafde leerlingen. De plannen zijn gemaakt naar aanleiding van…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Trainingen op maat, werksessie HB-beleid en Expertiseteam Hoogbegaafdheid aan de slag Trainingen op maatIn deelverband Zuidoost zijn de trainingen op maat in volle gang. Verschillende scholen maken gebruik van de basistraining die uit 3 of 4 cursussen bestaat. Na deze cursus zijn de leerkrachten in staat goed te signaleren, te compacten en te verrijken, hun…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

Documenten voorlichtingsbijeenkomst WEST

Documenten voorlichtingsbijeenkomst WEST Eind januari was er een voorlichtingsbijeenkomst in deelverband WEST . De middag is bezocht door ruim 80 personen. Er is veel besproken deze middag, in de bijlagen vindt u alle relevante informatie.Lees verderDocumenten voorlichtingsbijeenkomst WEST

Onderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

In de afgelopen periode heeft Willy de Heer onderzoek gedaan naar het dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 (hierna SWV).  Vraagstelling Met welk aanbod van het SWV kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat…Lees verderOnderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

Medezeggenschap in passend onderwijs 

VACATURES VOOR OUDERS  De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers!  Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind…Lees verderMedezeggenschap in passend onderwijs 

Inleiding nieuwsbrief

Beste nieuwsbrieflezers,  Allereerst wenst het samenwerkingsverband PO 20-01 jullie een heel goed, inspirerend en vooral gezond 2023. Binnen ons samenwerkingsverband zullen we in 2023 vooral aandacht besteden aan de route op weg naar inclusiever onderwijs. En daarbij willen we echt voorkomen dat “inclusiever onderwijs” een containerbegrip wordt zoals bijvoorbeeld ook “kwalitatief goed onderwijs”………………… We willen ons vooral…Lees verderInleiding nieuwsbrief

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld  Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject:  Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder.…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en…Lees verderDEELVERBAND NOORD