Categorieën
22 04 April Nieuws

Een coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

In verband met de herstructurering van het samenwerkingsverband PO 20.01 is er voor de vier regionale deelverbanden, gemeente Groningen, Noord, West en ZuidOost, gezocht naar een coördinator. 

Deze coördinator vormt de schakel tussen het management van het samenwerkingsverband via de Integrale werkgroep, de schoolbesturen en een kernteam. 

 Voor deelverband: 

De coördinator van het regionale deelverband; 

  • geeft uitwerking aan het beleid|werkagenda van het samenwerkingsverband 
  • bereidt een activiteitenagenda voor het deelverband voor 
  • bereidt de begroting van het deelverband voor 
  • werkt hierin samen met schoolbesturen, scholen en andere externe partners 
  • onderhoudt contacten met betrokkenen uit de scholen en externe partners 
  • is contactpersoon voor schoolbesturen m.b.t. passend onderwijs in het deelverband 
  • is het aanspreekpunt voor de regievoerders zorgplicht (RVZ) van de schoolbesturen uit de deelverbanden bij (dreigende) stagnatie en|of belemmeringen m.b.t. passend onderwijs 
  • neemt deel aan de Integrale Werkgroep van het SWV 
  • is voorzitter van het kernteam-overleg, het schakelpunt tussen beleid en de praktijk 
  • leidt de bijeenkomsten met de regievoerders zorgplicht en neemt deel aan het meerpartijenoverleg rondom leerlingen 

Omdat het een nieuwe functie is vindt na afloop van het eerste jaar een evaluatie plaats en wordt gekeken of omvang van de functie moet worden aangepast.