ZIT THUIS, GAAT (TIJDELIJK) NIET NAAR SCHOOL

Uw kind gaat (tijdelijk) niet naar school. Gelukkig kunnen verschillende mensen u helpen om uw kind (weer) naar school te laten gaan. De school, leerplicht en het samenwerkingsverband kunnen samen met u kijken op welke school uw kind onderwijs kan volgen dat past bij wat hij of zij nodig heeft. De school waar uw kind vandaan komt heeft zorgplicht – die is verantwoordelijk voor onderwijs aan uw kind totdat er een passende oplossing is gevonden.

Als uw kind (tijdelijk) niet naar school gaat en thuis zit, kunnen verschillende mensen u helpen. In overleg met de school en het schoolbestuur van uw kind, kunt u samen zoeken naar een passende oplossing. Onze coördinator thuiszitters en zorgplicht kan u en de school adviseren hoe uw kind terug kan keren in het onderwijs, zo nodig met extra ondersteuning.

Als uw kind ouder is dan 5 jaar en 1 maand, dan is hij leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. Vanaf die leeftijd kan de leerplichtambtenaar u helpen om uw kind (weer terug) naar school te begeleiden.

In overleg met de school en het schoolbestuur van uw kind, kunt u samen zoeken naar een passende oplossing. Het samenwerkingsverband heeft een coördinator thuiszitters, Gerrit Keuning.
Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag over een leerling aan het samenwerkingsverband PO 20.01? Stel uw vraag door het invullen van het formulier via deze link >>.
Hij kan u en de school adviseren hoe uw kind terug kan keren in
het onderwijs. Als uw kind ouder is dan 5 jaar en 1 maand, dan is hij leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. Vanaf die leeftijd kan de leerplichtambtenaar u helpen om uw kind (weer terug) naar school te begeleiden.

Beslissingen over de ondersteuning die uw dochter of zoon ontvangt, liggen altijd gevoelig. Binnen ons samenwerkingsverband nemen wij de beslissingen over de (extra) hulp van uw zoon of dochter zo zorgvuldig mogelijk. De ouders en verzorgers, worden altijd meegenomen in de beslissing.

Ook al werkt ons samenwerkingsverband zorgvuldig, dat betekent niet dat beslissingen altijd geaccepteerd worden. Soms zijn ze onverwacht of bent u teleurgesteld. Ook kan het dat u niet begrijpt waarom de beslissing zo is genomen. Een goed gesprek kan de lucht klaren, dus vraag nogmaals om een gesprek met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.

De onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen die ouders en scholen adviseren en begeleiden bij problemen rond schoolplaatsing, schorsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod bij een leerling met een handicap, ziekte of stoornis. Als u er samen met de school niet uitkomt dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. Zij adviseren en begeleiden u om tot een oplossing te komen. En ze helpen u
de juiste (extra) hulp voor uw zoon of dochter te vinden. De advisering en begeleiding is gratis.

Contactgegevens Bureau Onderwijsconsulenten
Telefoonnummer: 070-312 28 87. Bureau Onderwijsconsulenten is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie gaat u deze link. >>

Alle scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een passende plek in het onderwijs te bieden. Dit kan zijn in het regulier onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. Soms is de school van uw keuze niet de beste onderwijs plek voor uw kind. Bijvoorbeeld omdat de school niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. We gaan dan samen en in overleg met u, de ouders, op zoek naar een school in de regio waar uw kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft.

Wanneer gaat de zorgplicht in?
De zorgplicht gaat in nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij de school van uw keuze. Uw kind gaat vanaf de eerste schooldag gewoon naar school. Binnen 6 tot 10 weken hoort u of die school de beste plek is voor uw kind, is het niet de beste plek dan zorgt de school voor een passende plek.
Dit gaat altijd in overleg met u, de ouders
De school heeft deze plicht. Dit heet zorgplicht.