Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – Juli 2022

DEELVERBAND WEST

Teamtraining HB op De Bron en het HB specialisten netwerk van deelverband West blijft ook volgend schooljaar bestaan

School in Beeld: CBS De Bron
Op CBS De Bron in Marum hebben we dit schooljaar de Teamtraining Hoogbegaafdheid van Cedin gevolgd. De training sloot goed aan bij de kennis die er in het team was en zorgde ervoor dat we direct gemotiveerd enkele aanpassingen in de klassen konden doorvoeren. Zo hebben we in het team regelmatig gesproken over het ‘compacten’ van lesstof, het aanbod van verrijkend materiaal voor plusleerlingen en over het belang van wekelijks instructie geven aan kinderen die meer aankunnen. Tijdens bordsessies van Stichting Leerkracht hebben we hier veel tijd aan besteed.

Komend schooljaar gaan we inventariseren welke verrijkingsmaterialen op school aanwezig zijn en gaan we dit aanvullen, zodat het aanbod aan plusleerlingen bij ons op school groter wordt. We blijven bespreken dat we het belangrijk vinden dat plusleerlingen instructie krijgen van de leerkracht. We oefenen sinds de teamtraining met het ‘verBLOOMen’ van vragen, ook tijdens taal-, en rekenlessen. Hier gaan we volgend jaar mee door. Ook bespreken we tijdens vergaderingen regelmatig de executieve functies, waarbij we vooral aandacht hebben voor het kunnen versterken ervan. Bij de schoolse plusklas zal komend jaar meer aandacht komen voor de emotionele ontwikkeling van plusleerlingen. We maken daarbij gebruik van Spiegelschrift, een methode die geschreven is door Ragnild Zonneveld, die de teamtraining bij ons op school gaf. De kinderen gaan aan de slag om gedachten en gevoelens beter te herkennen, waardoor kinderen zichzelf beter leren begrijpen. Wij zijn op De Bron erg tevreden over de Teamtraining Hoogbegaafdheid.

Netwerk specialisten HB gaat door! 
Binnen ons deelverband bestaat sinds dit schooljaar een netwerk van specialisten hoogbegaafdheid die eens in de zes weken samenkomen. Zij bespreken aanvragen van scholen die ondersteuning willen bij het thema hoogbegaafdheid. Dit kan gaan om ondersteuning op verschillende niveaus, bijvoorbeeld beleids-, klassen-, leerkracht- of leerling niveau. Voorbeelden van ondersteuningsaanvragen van het afgelopen schooljaar: het opzetten van een plusklas, ondersteuning bij een leerling in de middenbouw, afweging versnellen bij kleuters en bij oudere leerlingen, maar ook het opzetten van beleid. 

Binnen het netwerk wordt niet alleen de afweging gemaakt wie de aanvraag gaat oppakken, maar er wordt vooral ook overlegd hoe de aanvraag opgepakt kan worden. De ondersteuning wordt dan wel gegeven door één persoon, maar deze heeft input gekregen van alle specialisten uit het netwerk. Tijdens de bijeenkomsten wordt zo ook veel geleerd door de specialisten. Een echte win–winsituatie. 

Aankomend schooljaar blijft dit netwerk bestaan. Er komen positieve berichten uit het werkveld over de ondersteuning op de scholen. De eerste aanvragen voor komend schooljaar zijn al binnen en ook hier hopen we weer mooie resultaten te behalen.