HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN extra ondersteuning 

Eind 2019 is de subsidie voor begaafde leerlingen toegekend. De looptijd van de subsidie is gelijk aan die van het ondersteuningsplan, van 2019 tot 22 juli 2023 (zomervakantie). De subsidie wordt SWV breed en ook vanuit de 4 regionale deelverbanden ingezet.


 HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN extra ondersteuning 

De aanvraag voor deze subsidie is in opdracht van het bestuur van SWV PO 20.01 gedaan, met als doel het creëren en vastleggen van een dekkend aanbod en een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in het gehele samenwerkingsverband vanuit een preventieve insteek.

De subsidie is voor het hele SWV PO 20.01 en is per regionaal deelverband aangevraagd. Alleen bij een gezamenlijk plan van aanpak en door de besturen van deelverbanden gemeente Groningen, Noord, West of ZuidOost ingediend worden de middelen (€’s) toegekend. Op deze manier wordt samenwerking bevorderd en versnippering van de middelen voorkomen. 

 De bestedingsdoelen van de toegekende subsidie zijn als volgt geformuleerd:

  • het versterken van het aanbod binnen de basisondersteuning 
  • het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten in de klas door cursussen en training in de klas waardoor leerlingen eerder gesignaleerd kunnen worden en er gerichte ondersteuning geboden kan worden 
  • het opzetten van een netwerk van HB-specialisten zodat elke school weet op wie een beroep gedaan kan worden 
  • signaleren, good practices delen, vergroten aanbod 

Ook zijn er leerlingen die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Voor hen zijn de volgende doelen vastgesteld: 

  • onderzoeken welke witte vlekken er zijn in het verzorgen van onderwijs voor deze leerlingen 
  • het instellen van een taskforce samen met het VO om deze groep leerlingen eerder van advies en ondersteuning te kunnen voorzien

Om deze doelen te bereiken, heeft elk deelverband van het SWV een plan per schooljaar binnen de kaders van de subsidieaanvraag. Dit plan is leidend voor de toekenning van het geld.