Categorieën
22 07 juli Nieuws

Simone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Ooit opgeleid als docent wiskunde en tekenen. Al snel bleek mijn interesse meer te liggen bij het onderwijs in het algemeen dan bij een docentschap in deze 2 vakken. 

Ik ben ‘doorgestroomd’ naar de studie Onderwijskunde en daarna gepromoveerd op onderwijseffectiviteit en onderwijsverbetering in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt, de laatste jaren als coördinator van de academische pabo. Het beleidsterrein zorgverbreding, WSNS, LGF, Passend Onderwijs heeft altijd mijn belangstelling gehad en als docent en onderzoeker heb ik vakken verzorgd en onderzoek gedaan in deze richting. 

Q Waarom ben je deze uitdaging aangegaan voor deze totaal nieuwe functie|rol binnen passend onderwijs? 

In 2017 heb ik de overstap gemaakt naar een staffunctie bij een groot schoolbestuur waar ik zowel onderwijskwaliteit als passend onderwijs in mijn portefeuille had. Naar mijn mening een onlosmakelijke combinatie: passend onderwijs verzorgen als de onderwijskwaliteit niet op orde is is immers onmogelijk. Vanuit dat bestuur was ik min of meer betrokken bij zeven heel verschillende samenwerkingsverbanden. 

In 2020 heb ik weer een overstap gemaakt; ik ben directeur geworden van de samenwerkingsschool De Leenstertil in Leens waardoor ik in mijn loopbaan tot nu toe ervaring heb opgedaan met passend onderwijs vanuit het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van leerkrachten, beleid en praktijk. Een goede basis voor mijn nieuwe functie. 

Q Waar richt jij je als eerste op|waar ligt je focus in deze nieuwe rol? 

Officieel begint mijn aanstelling volgend schooljaar maar de afgelopen weken ben ik naast mijn baan als directeur mij alvast wat aan het oriënteren binnen het deelverband en het samenwerkingsverband. Ondanks mijn ervaring in het onderwijsveld vliegen de namen en afkortingen je om de oren dus ik heb wel even tijd nodig om te weten hoe de poppetjes lopen, wat de problematieken in Noord Groningen zijn en waar de kansen liggen. Ik stel voor dat ik op mijn focus en doelen daarom na de zomer nog een keertje terugkom. 

Heb je vragen, wil je sparren of nader kennismaken? 

Ik ben via mail te bereiken >> s.doolaard@po2001.nl

Hartelijke groet, 

Simone Doolaard