Medezeggenschap in passend onderwijs 

VACATURES VOOR OUDERS  De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers!  Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind…Lees verderMedezeggenschap in passend onderwijs 

Inleiding nieuwsbrief

Beste nieuwsbrieflezers,  Allereerst wenst het samenwerkingsverband PO 20-01 jullie een heel goed, inspirerend en vooral gezond 2023. Binnen ons samenwerkingsverband zullen we in 2023 vooral aandacht besteden aan de route op weg naar inclusiever onderwijs. En daarbij willen we echt voorkomen dat “inclusiever onderwijs” een containerbegrip wordt zoals bijvoorbeeld ook “kwalitatief goed onderwijs”………………… We willen ons vooral…Lees verderInleiding nieuwsbrief

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld  Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject:  Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder.…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Het accent verschuift van HB-scholingen naar implementatie van HB- beleid in deelverband West. Heb je een ondersteuningsvraag? Zet het netwerk van HB – specialisten in!  Scholingen In deelverband West hebben we de afgelopen jaren intensief geschoold. Veel scholen hebben de basistraining hoogbegaafdheid afgerond en daarnaast zijn er masterclasses gegeven over onderwerpen als executieve functies, passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND ZUIDOOST  Maatwerktrainingen en introductie Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost  Maatwerktrainingen In dit schooljaar richten we ons meer op de behoeftes van de scholen zelf. Geen open cursussen meer waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven, maar juist met een gerichte vraag vanuit een school of stichting zelf. De verschillende contactpersonen hebben dit voor hun eigen stichting in kaart…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST 

Onderzoek dekkend aanbod

Het SWV heeft onderzoek laten doen naar de witte vlekken in het dekkend aanbod van het samenwerkingsverband PO 20.01. Het doel was om antwoord te krijgen op de vraag met welk aanbod van het samenwerkingsverband kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs…Lees verderOnderzoek dekkend aanbod

En alweer een schooljaar voorbij…

Opnieuw een schooljaar waarin er veel ontwikkelingen zijn geweest in de scholen en in ons samenwerkingsverband als geheel. Toch weer Corona met alle gevolgen van dien, maar vooral toch ook een jaar waarin alle kinderen ‘gewoon’ weer naar school konden gaan. Eigenlijk zoals het hoort en we gewend waren. En in dat nieuwe elan komen…Lees verderEn alweer een schooljaar voorbij…

Leerling- & oudersteunpunt (LOS) 

van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en gemeente Noordenveld ‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders|verzorgers. In principe is de school waar de leerling naar toe gaat|wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven…Lees verderLeerling- & oudersteunpunt (LOS) 

Luuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Luuk Hoff; bouwjaar ’69, getrouwd, 2 zoons en woonachtig in het prachtige en rustige Roderwolde (gemeente Noordenveld) en in maart begonnen in mijn nieuwe functie als Coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (de Groninger gemeente Westerkwartier en de enige Drentse gemeente Noordenveld). Op dit moment werk ik 1 dag in de…Lees verderLuuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor