Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – Juli 2022

DEELVERBAND ZUIDOOST

Na het brede scholingstraject nu meer maatwerk 
We hebben een fantastisch scholingstraject gehad met de cursussen van Expertis. We hebben veel mensen kunnen bereiken en hun kennis kunnen uitbreiden en vergroten. Het was erg mooi om vaak weer dezelfde gezichten tegen te komen en zo dus al het begin van een stevig netwerk te kunnen vormen binnen de deelnemende stichtingen. In de volgende (tweede) fase van ons projectplan gaan we nu heel specifiek op maatwerk inzetten. 

We willen nu graag meer mensen bereiken met een scholings- of ondersteuningsbehoefte/hulpvraag vanuit de scholen zelf. Daar waar we in de eerste fase vooral cursisten hebben gehad vanuit interesse en op vrijwillige basis, willen we nu juist ook de mensen die dit wellicht minder als een prioriteit beschouwen bereiken. De eerste verkennende gesprekken met Martijn Nouwens van Cedin hebben inmiddels plaatsgevonden.

Concrete hulpvragen 
De meest concrete vragen, zoals trainingen op het gebied voor inzetten Levelwerk, zijn al geinventariseerd en zullen worden ingepland met de desbetreffende scholen. Want het aanschaffen van Levelwerk voor je school is heel mooi, maar dan moet dat natuurlijk wel structureel en voor de juiste kinderen ingezet worden. Meerdere scholen maken dan ook graag van dit aanbod gebruik om dit als team weer helder te krijgen. Ook andere scholen die hun hulpvraag al concreet hebben, zullen binnekort met Cedin hun scholingstraject/training kunnen bespreken en inplannen. 

Maar om alle hulpvragen/ondersteuningsbehoefte concreet te krijgen, is nog een behoorlijke klus, hebben we al gezien. Scholen moeten zich vooral ook afvragen wat voor opbrengst ze uit een training willen halen. Zo hopen we uiteindelijk dat de kennis en ook het belang van goed afgestemd onderwijs op deze doelgroep zich steeds meer als een olievlek in onze regio zal vespreiden. 

Opzet expertiseteam 
Ook het opzetten van een ‘expertiseteam’ op dit gebied binnen onze regio lijkt steeds concreter te worden. We proberen een kleine groep experts samen te stellen, met ieder hun eigen kwaliteiten die ingevlogen kunnen worden voor collegiale ondersteuning bij hulpvragen over dit onderwerp. Na de zomervakantie hopen we het expertiseteam voor te kunnen stellen.

School in Beeld: basisschool De Ontdekking in Hoogezand 

Na maanden van online les mocht de bovenschoolse Plusklas van stichting Ultiem na de voorjaarsvakantie eindelijk weer ‘echt’ naar de Plusklas. In een nieuw gebouw, een nieuwe school en een prachtig nieuw lokaal! Op de plek waar eerst OBS Van Heemskerckschool stond, staat nu de nieuwe basisschool De Ontdekking.  

Geen binnenmuren 
Basisschool De Ontdekking is een school met uitdagend en eigentijds onderwijs. Er wordt niet gewerkt met lokalen, de school heeft geen binnenmuren. Hiervoor in de plaats wordt gewerkt met units. Er is een unit onderbouw voor de groepen 1/2, een unit middenbouw voor de groepen 3/4/5 en een unit bovenbouw voor de groepen 6/7/8. Een unit bestaat uit diverse basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Deze basisgroepen zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

De school heeft een afgesloten handvaardigheidslokaal (atelier) en een STEAM-lokaal, waarin klassen gebruik kunnen maken van het modernste lesmateriaal. Dat lokaal mogen we op woensdag en donderdagochtend gebruiken voor onze bovenschoolse Plusklassen. Het was erg fijn om elkaar weer te zien en waren erg blij met dit luxe lokaal! 

Verdiepende en uitdagende projecten 
De bovenschoolse Plusklas is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 6 afkomstig van de tien verschillende scholen van Ultiem. De kinderen kunnen daar samen op hetzelfde ‘hoge’ niveau werken aan verschillende, verdiepende en uitdagende projecten. Vooral het ‘leren leren’, -top down’-denken en de sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal. We behandelen allerlei onderwerpen, zoals projecten waarbij het ontwerpen aan bod komt, het leren doen van (wetenschappelijk) onderzoek, logisch beredeneren, vreemde talen, debatteren, filosoferen en allerlei andere zaken. Ook hebben we een samenwerking met het Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Zij verzorgen speciale gastlessen speciaal voor onze doelgroep. 

Nu twee Plusklassen 
We begonnen ooit met één Plusklas op de donderdagochtend, deze is inmiddels al uitgegroeid tot twee Plusklassen. Het is mooi om te zien dat binnen alle scholen van Ultiem steeds meer oog is voor deze leerlingen, mede dankzij de cursussen van het Samenwerkingsverband. Ook de beide leerkrachten van deze Plusklassen hebben veel verdiepende cursussen gevolgd en hun kennis en netwerk enorm kunnen uitbreiden, ook mede dankzij de cursussen van ons Samenwerkingsverband.