GAAT VAN HET BASISONDERWIJS NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs is een belangrijke stap.
Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool
naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Uw
kind komt in een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er
worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen
verantwoordelijkheid.
Op de basisschool was uw dochter of zoon de oudste en de grootste
en straks op de middelbare school weer de jongste en de kleinste.
In plaats van één leerkracht krijgt uw kind nu ieder uur een ander
voor zijn of haar neus.

Om te komen tot een goede overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken, het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) in de provincie Groningen. Dat betekent voor ouders dat aanmelding op alle VO scholen in de provincie op dezelfde manier wordt gedaan.

Via de link vindt u alle informatie voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen voor het volgende schooljaar voor ouders >>