ZIT OP EEN REGULIERE SCHOOL in de provincie Groningen of de Drentse gemeente Noordenveld 

Het samenwerkingsverband in de provincie Groningen & de Drentse gemeente Noordenveld (SWV PO 20.01) zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen. 

Het bestaat uit 27 besturen van ruim 300 scholen en is onderverdeeld 4 regionale deelverbanden: gemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost. En een 5e deelverband voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). 

 In de basisondersteuning staat beschreven wat, tenminste van elke aangesloten school binnen ons samenwerkingsverband verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. Ook staat er in welke eisen aan het personeel worden gesteld en wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Alle aangesloten scholen moeten met deze basisondersteuning voldoen aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt. 

Hoe hoger de basisondersteuning op een school hoe meer leerlingen gewoon op school kunnen blijven. Oók als ze extra hulp nodig hebben. 

 is die sterke basis voor alle leerlingen bij samenwerkingsverband PO 20.01? 

  • extra hulp voor leerlingen die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
  • extra hulp voor alle leerlingen die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
  • extra hulp voor leerlingen met lagere intelligentie dan gemiddeld
  • extra hulp voor leerlingen met een hogere intelligentie dan gemiddeld
  • ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
  • duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school

U kent uw kind het allerbeste, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De school is verantwoordelijk voor haar of zijn schoolloopbaan.
Samen met u gaan we kijken wat uw kind nodig heeft om zo passend mogelijk onderwijs te volgen.
Dat is het allerbelangrijkste.

Basisondersteuning & het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel staat welke basisondersteuning de school kan geven. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Samenwerkingsverband PO 20.01 legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen.

Waar vind ik het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Het schoolondersteuningsprofiel staat op de eigen website van de school.

  • de extra ondersteuning is verschillend per school
  • daarom is een leerling soms beter op haar of zijn plek op een andere school
  • de school waar de leerling is aangemeld gaat, samen met de ouders, op zoek naar de beste plek

Dit is de zorgplicht die (het bestuur van) de school heeft.

Wat als de school niet voldoet aan de basisondersteuning?
De afspraak is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de basisondersteuning van hun scholen. Als scholen aantoonbaar niet dat niveau halen, moet het bestuur er voor zorgen dat ze er binnen 1 schooljaar wél aan voldoen.