DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Hoogbegaafdheid tijdens de IB-leernetwerkbijeenkomst op 23 mei 2023, HB-plannen voor volgend schooljaar en School in Beeld: CBS De Borg in Haren Hoogbegaafdheid op de gezamenlijke IB-leernetwerkbijeenkomst 23 mei 2023Vorig schooljaar was er op 12 april een studieochtend van het IB-leernetwerk met het thema Visie & Beleid Hoogbegaafdheid. IB-ers, HB-specialisten en directeuren zijn toen in de…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

School in Beeld: de Prinses Beatrixschool in Loppersum heeft nu twee ‘begeleidingsgroepen’ (plusgroepen) LeerkuilJuf Herma heeft zojuist de kar met knutselmaterialen naar binnen gereden. Op het bord hangt een poster van de leerkuil. De acht leerlingen van de begeleidingsgroep (b-groep) komen ondertussen binnenlopen: schrift onder de arm, pen in de hand. Ze kijken nieuwsgierig naar…Lees verderDEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND WEST

Verdiepende scholing SiDi-PO en de HB-plannen voor het volgende schooljaar in deelverband West Verdiepende scholing SiDi-POIn de afgelopen periode heeft de verdiepende training SiDi-PO plaatsgevonden. De meeste scholen in ons deelverband werken inmiddels met dit signaleringsinstrument. Vorig schooljaar is een basistraining gegeven en aansluitend is dit jaar de verdiepende training aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst stonden…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Beleidsochtend HB, maatwerktrainingen, overgang van PO naar VO en de Trajectklas van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand Beleidsochtend HB in Theater vanBeresteyn in VeendamDe beleidsochtend hoogbegaafdheid voor directeuren, ib’ers en HB-specialisten heeft ondertussen plaatsgevonden. Met ongeveer 80 deelnemers uit alle besturen binnen ons deelverband hebben we kunnen brainstormen over het verleden, het heden…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen, de overdracht van hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO, netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Onderwijs Groningen en in oktober een symposium over hoogbegaafdheid in Groningen In de afgelopen periode hebben we de plannen besproken waar we dit jaar nog op willen inzetten.Denk daarbij aan:• Het mogelijk maken om een kijkje in elkaars HB-keuken te nemen voor…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

HB-netwerkbijeenkomst:Is een plusklas nodig? Op 17 januari 2023 hadden we met het actieve HB-netwerk van deelverband Noord weer een mooie netwerkbijeenkomst met als prikkelend thema: ‘Is een plusklas nodig?’ Onder leiding van Dewie Drent-Nout, trainer bij Novilo, werden zo’n 35 HB-specialisten en IB-ers uit Noord-Groningen aan het denken gezet over hoe je een passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND WEST

Plannen voor het komende schooljaar, scholingen dit jaar, aandacht voor het netwerk van specialisten hoogbegaafdheid en voor de overgang van PO naar VO in deelverband West Plannen voor jaar 5De afgelopen periode is veel overleg geweest over de plannen voor jaar 5 van het subsidietraject voor (hoog)begaafde leerlingen. De plannen zijn gemaakt naar aanleiding van…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Trainingen op maat, werksessie HB-beleid en Expertiseteam Hoogbegaafdheid aan de slag Trainingen op maatIn deelverband Zuidoost zijn de trainingen op maat in volle gang. Verschillende scholen maken gebruik van de basistraining die uit 3 of 4 cursussen bestaat. Na deze cursus zijn de leerkrachten in staat goed te signaleren, te compacten en te verrijken, hun…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

Vacature Leden Raad van Toezicht

Sollicitatiebrieven met CV voor de functie van lid van de RvT zien wij graag voor 6 mei tegemoet en kunnen worden gestuurd aan Lucretia Hagting, procesondersteuner van het SWV via lucretiahagting@po2001.nl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer L. de Boom, voorzitter van de RvT via 06-11371991. Gegevens Samenwerkingsverband PO 20.01 (hierna SWV):Het SWV…Lees verderVacature Leden Raad van Toezicht

Onderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

In de afgelopen periode heeft Willy de Heer onderzoek gedaan naar het dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 (hierna SWV).  Vraagstelling Met welk aanbod van het SWV kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat…Lees verderOnderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’