Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - Februari 2023

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen, de overdracht van hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO, netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Onderwijs Groningen en in oktober een symposium over hoogbegaafdheid in Groningen

In de afgelopen periode hebben we de plannen besproken waar we dit jaar nog op willen inzetten.
Denk daarbij aan:
• Het mogelijk maken om een kijkje in elkaars HB-keuken te nemen voor leerkrachten en/of HB-specialisten van de scholen in het deelverband
• Een vervolg op de HB-beleid ochtend van vorig jaar voor IB-ers en HB-specialisten op 23 mei 2023
Meer hierover in de volgende nieuwsmail.

Scholingen
Inmiddels zijn veel scholingen en trainingen afgerond. Een aantal scholen hebben gebruikt gemaakt van het aanbod om een teamscholing op de eigen school te doen:
• Op de Brinkschool in Haren was er een training ‘Maatwerk meer- en hoogbegaafdheid’
• De Borg in Haren volgde de training ‘Focus op zelfsturing: De ontwikkeling van executieve functies’
• De Sint Nicolaasschool in Haren heeft twee trainingen gevolgd: ‘Implementatietraject Bloomen met Kleuters’ en voor de midden/bovenbouw een vervolg op levelwerk
• In de stad Groningen hebben de teams van IKC Borgman Oosterpoort en de Boerhaaveschool een scholingstraject van vijf bijeenkomsten ‘Kei in Hoogbegaafdheid’ gevolgd

Op verschillende andere scholen staan nog scholingen in de planning!

Tijdens de laatste van de vijf bijeenkomsten van de training ‘Slimme kleuters’ van Cedin waren er mooie opbrengsten om te delen. We kregen veel nieuwe informatie en konden praktische tips uitwisselen.

Een citaat van één van de deelnemers aan de scholingen:

De bijeenkomsten zijn informatief. De docenten zijn warm en stellen goede vragen. Ze nodigen uit tot interactie. Ik kan de kennis toepassen in de praktijk, ik heb er persoonlijk veel aan gehad.

Overdracht hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor iedere leerling een bijzonder moment, ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Gezien worden in wie je bent, in wat je leuk vindt, en in wat je kan helpen om je verder te ontwikkelen, is wat leerlingen graag willen en is waar scholen zich voor inspannen. Om een leerling goed in beeld te hebben, heeft de VO-school informatie over de leerling nodig, liefst handelingsgericht, en moet die informatie beschikbaar zijn als dat nodig is en voor de juiste personen binnen school. Vorig jaar is een werkgroep samengesteld met twee leden van de HB projectgroep van het deelverband Gemeente Groningen en twee leden van de HB Kartrekkersgroep van SwV VO Groningen Stad en de kartrekker van beide HB-trajecten van de samenwerkingsverbanden. De werkgroep komt op grond van de gesprekken die zijn gevoerd en de antwoorden op vragenlijsten tot een aantal aanbevelingen als aanvulling op het platform OSO. Zo is er een gebruiksvriendelijke versie gemaakt van het algemene overdrachtsformulier (het vroegere ‘soc/em’ A4-tje) en zijn er overdrachtsdocumenten ontwikkeld voor de plusgroepleerkrachten om toe te voegen voor hoogbegaafde leerlingen.

Deze aanbevelingen zijn door Erik de Graaf (adjunct-directeur SwV VO Groningen Stad) ingebracht in de werkgroep PO-VO in de provincie Groningen. Het nieuwe formulier wordt de nieuwe leidraad voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de provincie Groningen t.b.v. de aanmelding schooljaar 2024-2025.
Via het netwerk van de HB-projectgroep van ons deelverband zullen de documenten op de scholen in de stad Groningen en Haren verspreid worden. De aangepaste aanvullingen kunnen dit schooljaar al gebruikt worden.

Netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen heeft voor de scholen van de stichting een Bovenschoolse Voorziening Hoogbegaafdheid (BvH). Zij bieden expertise en hoogbegaafde leerlingen van de verschillende scholen kunnen deelnemen aan de bovenschoolse plusgoepen. Daarnaast zijn er verschillende scholen die (vormen van) interne plusgroepen hebben of op een andere manier vorm geven aan HB-onderwijs.

Voor al deze leerkrachten wordt vanuit de BvH binnen de stichting een netwerk opgezet. Door een netwerk te vormen kunnen de leerkrachten, die in een eigen voorziening op schoolniveau met hoogbegaafdheid bezig zijn, van elkaar leren. Het is efficiënt om materialen, tips en tops uit te wisselen zodat niet iedereen het eigen wiel hoeft uit te vinden! In 2019 was al een start gemaakt, maar door Corona was dit stil komen te liggen.
Op woensdag 20 februari 2023 is weer een doorstart gemaakt!

Symposium over hoogbegaafdheid in Groningen
Het Samenwerkingsverband PO 20.01 wil begin oktober volgend schooljaar een groot symposium over hoogbegaafdheid in de stad Groningen organiseren. Voor alle onderwijsprofessionals in het PO en VO in de hele noordelijke regio!
Dit symposium vindt plaats op woensdagmiddag 4 oktober of 11 oktober 2023 van 15.00-20.00 uur.
Het symposium geeft de mogelijkheid om goede sprekers, bekende en erkende specialisten en autoriteiten op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling naar Groningen te halen om te zorgen voor een verdiepend aanbod. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om regionaal de verschillende initiatieven voor het voetlicht te brengen en te zorgen voor een brede verbinding tussen scholen in PO en VO in de noordelijke regio. Om aan te sluiten bij de behoefte uit het onderwijsveld zetten we via de kartrekkers in de verschillende deelverbanden een korte inventarisatie uit zodat we de inhoud zo goed mogelijk kunnen afstemmen.
Mocht je de mail hierover gemist hebben, zie hier de link naar de inventarisatie.