Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2023

DEELVERBAND WEST

Verdiepende scholing SiDi-PO en de HB-plannen voor het volgende schooljaar in deelverband West

Verdiepende scholing SiDi-PO
In de afgelopen periode heeft de verdiepende training SiDi-PO plaatsgevonden. De meeste scholen in ons deelverband werken inmiddels met dit signaleringsinstrument. Vorig schooljaar is een basistraining gegeven en aansluitend is dit jaar de verdiepende training aangeboden.

Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen centraal:

  • Signalering aan de hand van SiDi-PO. Hoe uit te voeren?
  • Alle beschikbare lijsten en wanneer zet je deze in?
  • De signalen vertalen naar vervolgstappen in dagelijkse klassenpraktijk       
  • Omgaan met verwachtingen van ouders

Tijdens de bijeenkomst was er ruim de tijd om aan de hand van casuïstiek van en met elkaar te leren. Een waardevolle middag!

HB-plannen voor volgend schooljaar
De afgelopen maanden hebben we de plannen gemaakt voor jaar 5 van het subsidietraject voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze plannen zijn inmiddels met de besturen van het deelverband besproken en akkoord bevonden.

We focussen ons in jaar 5 op een aantal punten:

  • Beleid: o.a. gericht op risicovolle overstappers van PO naar VO, het instapniveau van leerlingen (intake/signalering kleuters + voorschools)
  • Afstemming PO-VO: o.a. gericht op visie delen en uitwisselen en bespreken verlengde en vervroegde betrokkenheid
  • Scholing en begeleiding: o.a. gericht op het blijven scholen van leerkrachten, signalering, verdiepende scholingen voor specialisten. Daarnaast blijft het netwerk van HB-specialisten van het deelverband bestaan
  • Samenwerkingsverband PO 20.01: een aantal punten zijn meer gericht op de samenwerking binnen het gehele samenwerkingsverband. Het gaat daarbij o.a. over het ontwikkelen van een routekaart voor HB-leerlingen
  • Dekkend netwerk: o.a. uitzoeken of binnen ons deelverband sprake is van een dekkend netwerk en vervolgstappen zetten op deze uitkomsten. De rol van de zorg moeten we hierin meenemen