Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2023

DEELVERBAND NOORD

School in Beeld: de Prinses Beatrixschool in Loppersum heeft nu twee ‘begeleidingsgroepen’ (plusgroepen)

Leerkuil
Juf Herma heeft zojuist de kar met knutselmaterialen naar binnen gereden. Op het bord hangt een poster van de leerkuil. De acht leerlingen van de begeleidingsgroep (b-groep) komen ondertussen binnenlopen: schrift onder de arm, pen in de hand. Ze kijken nieuwsgierig naar het programma dat op het bord staat en laten hun 3D-illustratie vast even aan elkaar zien. Vandaag gaan ze hieraan verder werken, maar eerst nog iets anders. De leerlingen moeten illustraties en stukken tekst uit verschillende boeken bij elkaar zoeken. Zo hebben ze al een haiku gemaakt en nu maken ze een 3D-illustratie bij de haiku. Nu moet het een geheel worden. De lessen zijn geïnspireerd op het prentenboek ‘Roza Rozeur wordt ingenieur’.

Zorgvuldig proces
Op de Prinses Beatrixschool in Loppersum is de begeleidingsgroep (plusgroep) voor de onderbouw in december opgestart. In november is er eerst een groep voor de bovenbouw opgestart. De school heeft de stappen in dit proces zorgvuldig gezet, zich ervan bewust dat ze weliswaar kritische ouders heeft, maar ook bezorgde en betrokken ouders. De school is het schooljaar gestart met signaleren via Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH). Voor de ouders van leerlingen die bij de signalering zijn opgevallen, is een ouderbijeenkomst georganiseerd. Deze ouders zijn voor een koffiemoment uitgenodigd en geïnformeerd hoe de school met deze leerlingen aan de slag wil. In de klas en bij een deel van de leerlingen ook buiten de klas, in de zogenaamde begeleidingsgroep. Inhoudelijk is één van de HB-specialisten van Noordkwartier en Marenland, Mariska Kroon, bij alle stappen betrokken. Zij heeft de ouders uitgelegd waarom deze aanpak belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind, maar ook wat ouders daarbij kunnen verwachten. Want als een leerling bijvoorbeeld pas in groep 6 voor het eerst kennismaakt met de leerkuil, kan dat veel emoties oproepen. Het is fijn als ouders dat vooraf weten, zodat ze het herkennen.

Van intensieve begeleiding naar hulp op afroep
Mariska: ‘Bij beide b-groepen heb ik de opstartfase intensief begeleid. Samen met de leerkracht dacht ik na over de inhoud van de lessen en de leerdoelen en ik was bij de lessen aanwezig. Op deze manier kon de leerkracht zien hoe mijn aanspreektoon was en wat het effect daarvan was op de leerlingen. De leerkracht heeft dit heel goed opgepakt en mijn begeleiding is nu steeds meer op afroep.’

Teamscholing HB
Nu de b-groepen goed lopen, komt de volgende stap in beeld: hoe zorg je ervoor dat de begeleidingsgroep geen eilandje binnen de school is, maar een geïntegreerd onderdeel. Mariska: ‘Hiervoor is het belangrijk dat de leerkrachten elkaar meenemen. Wat in de eigen groep gebeurt, zien we dat ook in de b-groep? En welke aanpak werkt bij deze leerling? Voor de leerling en de leerkrachten is het fijn dat afspraken en aanpak goed op elkaar afgestemd zijn.’ Tijdens een margedag hebben alle leerkrachten een teamscholing over hoogbegaafdheid gevolgd. Alle collega’s beschikken daardoor over dezelfde informatie en van daaruit gaat de school keuzes vertalen in HB-beleid.