Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - Februari 2023

DEELVERBAND ZUIDOOST

Trainingen op maat, werksessie HB-beleid en Expertiseteam Hoogbegaafdheid aan de slag

Trainingen op maat
In deelverband Zuidoost zijn de trainingen op maat in volle gang. Verschillende scholen maken gebruik van de basistraining die uit 3 of 4 cursussen bestaat. Na deze cursus zijn de leerkrachten in staat goed te signaleren, te compacten en te verrijken, hun klassenmanagement aan te passen, zodat ook deze doelgroep een passend aanbod krijgt. Sommige scholen hebben gekozen voor een eenmalige training. Ook heeft een aantal scholen weer helder hoe levelwerk ingezet kan worden met een duidelijke doorgaande lijn. Cedin verzorgt de cursussen en zorgt ervoor dat alle cursussen op maat zijn door eerst goed de behoeften met de directeur door te spreken. Ook tijdens de cursussen komen allerlei belangrijke vraagstukken aan bod. Sommige scholen hebben een signaleringsinstrument, maar dit leeft niet in het team. Is het dan nog wel passend? Daar mag de school over nadenken en samen bij de volgende cursus op terugkomen.

Werksessie HB-beleid
Momenteel zijn wij vooral druk met de voorbereiding voor de werksessie beleid rondom HB, speciaal voor de directeuren, IB-ers en specialisten. Deze vindt plaats op 22 februari in het Theater vanBeresteyn in Veendam.
Vanuit alle stichtingen hebben scholen zich opgeven om hun beleid op papier te krijgen, bij te schaven of verder te ontwikkelen. Sommige scholen hebben nog niets op papier, bij anderen is het in ontwikkeling en anderen hebben al beleid. Het wordt dus een uitdaging met een hoop differentiatie deze ochtend. We hopen op een hele productieve ochtend die voor herhaling vatbaar is!

Expertiseteam Hoogbegaafdheid
Het Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost is ondertussen bezig om alle voorzieningen binnen ons deelverband in kaart te brengen. Ze denken mee bij hulpvragen van scholen binnen de regio op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden hun expertise aan om de scholen verder te helpen.

Overgang van PO naar VO
Een belangrijk onderdeel is de overgang van PO naar VO. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven op dit gebied binnen ons deelverband. Zo zijn er op sommige VO-scholen speciale trajectklassen opgezet. Daarin worden HB-leerlingen met vaak nog bijkomende problematiek begeleid om thuiszitten te voorkomen. Ook daar werken we nauw mee samen. We hopen al deze leerlingen vroeg in kaart te kunnen brengen en te kunnen ondersteunen.

Verder hopen we ondanks de huidige invalproblematiek ook een begin te kunnen maken met collegiale consultatie en werkbezoeken.