Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2023

DEELVERBAND ZUIDOOST

Beleidsochtend HB, maatwerktrainingen, overgang van PO naar VO en de Trajectklas van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand

Beleidsochtend HB in Theater vanBeresteyn in Veendam
De beleidsochtend hoogbegaafdheid voor directeuren, ib’ers en HB-specialisten heeft ondertussen plaatsgevonden. Met ongeveer 80 deelnemers uit alle besturen binnen ons deelverband hebben we kunnen brainstormen over het verleden, het heden en de toekomst van het onderwijs aan onze (hoog)begaafde leerlingen.

Hoe was het? Hoe is het nu? En waar willen we naartoe met de zorg voor hoogbegaafde leerlingen? Aan de hand van een aantal checkpunten kon iedereen onder begeleiding van een onderwijsadviseur met het eigen school- of beleidsplan aan de slag om de kernpunten te checken, aan te vullen, te beschrijven of te herschrijven. Martijn Nouwens, Beja Koops en Manon Hof-Steennis (alle drie onderwijsadviseurs van Cedin) hebben deze ochtend uitstekend verzorgd!

Maatwerktrainingen
Ondertussen lopen de trainingen op maat in ons deelverband ook nog steeds. Deze hopen we in het volgende schooljaar ook nog te kunnen voortzetten voor scholen die daar behoefte aan hebben.

Ook hopen we volgend schooljaar de collegiale bezoeken te plannen. We willen daarmee starten door alle collega’s van de plusklassen binnen ons deelverband samen te brengen en ervaringen laten uitwisselen.

Overgang van PO naar VO
In ons deelverband zijn meerdere werkgroepen actief waar we nauw mee samenwerken. Dit heeft als doel om het onderwijs en de overgang van het PO naar het VO voor HB-leerlingen makkelijker te maken en goed op elkaar aan te laten sluiten. Uit onderzoek blijkt dat VO-scholen vaak niet goed of eenduidig geinformeerd zijn van welke interventies (plusklas bijvoorbeeld) op het PO hebben plaatsgevonden. Deze werkgroep probeert daar meer duidelijkheid in te creëren. De leerkrachten van de bovenschoolse plusklassen van Ultiem en het dr. Aletta Jacobscollege werkten ook al een tijdje nauw samen om de overdracht van deze leerlingen te verbeteren. Dit is een mooie aanvulling om het nog breder te maken. Een mooie ontwikkeling! Voor de kinderen die vervelende ervaringen hebben opgedaan, niet begrepen werden en soms zelfs thuiszitters zijn geworden, worden speciale (Traject)klassen opgezet. Sommige zijn zelfs al van start gegaan, zoals op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand en op het Ubbo Emmius in Stadskanaal.

De Trajectklas van het dr. Aletta Jacobs College
Op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand hebben we sinds dit schooljaar een Trajectklas voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn. De leerlingen zitten standaard in hun eigen klas met een eigen mentor. Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, kunnen ze (gedeeltelijk) lessen volgen in de Trajectklas. In deze klas geeft een docent les die veel weet over (hoog)begaafdheid en over leerlingen die soms net iets anders leren. Voor sommige leerlingen is een korte periode genoeg en andere leerlingen hebben baat bij een langere periode. Doordat het aantal leerlingen in deze klas kleiner is dan in de eigen klas, is er veel ruimte om op maat te kijken wat de behoeften van de leerlingen zelf zijn. In de trajectklas is ruimte voor allerlei werkvormen: van het leren van toetsen tot en met een potje schaken aan het einde van de schooldag. We zijn binnen het ‘Aletta’ druk bezig om het onderwijsaanbod nog beter te laten aansluiten bij de (hoog)begaafde leerlingen. Met de start van de Trajectklas hebben we al goede stappen gezet. Ook met de andere middelbare scholen in de regio zijn we in gesprek om van elkaar te leren en het onderwijs passender te maken voor deze groep leerlingen.