DEELVERBAND ZUIDOOST

Beleidsochtend HB, maatwerktrainingen, overgang van PO naar VO en de Trajectklas van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand Beleidsochtend HB in Theater vanBeresteyn in VeendamDe beleidsochtend hoogbegaafdheid voor directeuren, ib’ers en HB-specialisten heeft ondertussen plaatsgevonden. Met ongeveer 80 deelnemers uit alle besturen binnen ons deelverband hebben we kunnen brainstormen over het verleden, het heden…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen, de overdracht van hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO, netwerk hoogbegaafdheid Openbaar Onderwijs Groningen en in oktober een symposium over hoogbegaafdheid in Groningen In de afgelopen periode hebben we de plannen besproken waar we dit jaar nog op willen inzetten.Denk daarbij aan:• Het mogelijk maken om een kijkje in elkaars HB-keuken te nemen voor…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

HB-netwerkbijeenkomst:Is een plusklas nodig? Op 17 januari 2023 hadden we met het actieve HB-netwerk van deelverband Noord weer een mooie netwerkbijeenkomst met als prikkelend thema: ‘Is een plusklas nodig?’ Onder leiding van Dewie Drent-Nout, trainer bij Novilo, werden zo’n 35 HB-specialisten en IB-ers uit Noord-Groningen aan het denken gezet over hoe je een passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND WEST

Plannen voor het komende schooljaar, scholingen dit jaar, aandacht voor het netwerk van specialisten hoogbegaafdheid en voor de overgang van PO naar VO in deelverband West Plannen voor jaar 5De afgelopen periode is veel overleg geweest over de plannen voor jaar 5 van het subsidietraject voor (hoog)begaafde leerlingen. De plannen zijn gemaakt naar aanleiding van…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Trainingen op maat, werksessie HB-beleid en Expertiseteam Hoogbegaafdheid aan de slag Trainingen op maatIn deelverband Zuidoost zijn de trainingen op maat in volle gang. Verschillende scholen maken gebruik van de basistraining die uit 3 of 4 cursussen bestaat. Na deze cursus zijn de leerkrachten in staat goed te signaleren, te compacten en te verrijken, hun…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld  Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject:  Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder.…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Het accent verschuift van HB-scholingen naar implementatie van HB- beleid in deelverband West. Heb je een ondersteuningsvraag? Zet het netwerk van HB – specialisten in!  Scholingen In deelverband West hebben we de afgelopen jaren intensief geschoold. Veel scholen hebben de basistraining hoogbegaafdheid afgerond en daarnaast zijn er masterclasses gegeven over onderwerpen als executieve functies, passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND ZUIDOOST  Maatwerktrainingen en introductie Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost  Maatwerktrainingen In dit schooljaar richten we ons meer op de behoeftes van de scholen zelf. Geen open cursussen meer waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven, maar juist met een gerichte vraag vanuit een school of stichting zelf. De verschillende contactpersonen hebben dit voor hun eigen stichting in kaart…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

Scholingen, IB-leernetwerk, filmpje hoogbegaafde leerlingen, overgang PO-VO en HB Expertgroep De activiteiten voor het project hoogbegaafdheid zijn voor dit jaar afgerond. We kijken met de projectgroep terug op een productief jaar waarin veel is opgestart en ontwikkeld.  ScholingenAfgelopen jaar waren alle scholingen online. Dat heeft een logistiek voordeel voor de deelnemers, maar het samen sparren…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN