Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – November 2022

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld 

Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject: 

  • samenwerking en bundeling van krachten 
  • verspreiding van expertise 
  • dekkend aanbod 
  • een goede overdracht van hoogbegaafde leerlingen naar het VO

Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder. Daarnaast zetten we komend jaar in op het borgen van deze ontwikkelingen, ook na het project. 

Scholingen 
Ook dit laatste jaar bieden we alle leerkrachten in ons deelverband weer de gelegenheid om een scholing te volgen op het gebied van hoogbegaafdheid. Omdat het project afloopt, zal dit de laatste kans zijn voor scholen om kosteloos deel te nemen aan nascholing op het gebied van hoogbegaafdheid! 

We hebben gekozen voor een meer verdiepend aanbod. Leerkrachten kunnen zich individueel inschrijven. Er is de keus tussen online trainingen en fysieke bijeenkomsten. Onderwerpen zijn o.a.: 

  • Coachen en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen 
  • Hoe dan? Klassenmanagement bij compacten en verrijken 
  • Dubbel Bijzondere leerlingen 
  • Proces of resultaten? 
  • Profielen van Betts en Neihart. Dieper ingaan op signaleren en interventies bij ieder profiel 
  • Creatief begaafd. Signaleren en begeleiding 

Ook is er de mogelijkheid om een wat meer uitgebreide scholing te volgen van meerdere bijeenkomsten, zoals ‘Slimme kleuters’ of ‘Kei in hoogbegaafdheid’. 
Daarnaast is er een speciale cursus voor IB’ers: Onderwijs of zorg? Voor IB’ers en HB-specialisten is er ook een speciaal aanbod met als thema’s ‘Onderwijs of zorg?’ en ‘Van beleid naar praktijk’. Voor meer informatie en opgave zie: cursussenhbswv2001.nl en www.novilo.nl/po2001/ 

Expertgroep hoogbegaafdheid, ambulant inzetbaar op de scholen 
Ook dit schooljaar is er voor scholen ruimte bij de Expertgroep HB om hen te laten meedenken bij ontwikkelingen op de eigen school. Zij kunnen adviseren op gebied van beleid, opzetten plusgroep, compacten en verrijken en begeleiding HB-leerlingen. Door hun eigen netwerk en de connectie met de projectgroep HB kunnen zij daarnaast verbindingen maken en scholen met elkaar in contact brengen die met dezelfde uitdagingen op het gebied van hoogbegaafdheid te maken hebben. Informatie en opgeven voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden via: expertgroepsubgro@gmail.com

Overdracht hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO 
De werkgroepen overgang PO-VO van het SwV PO en het SwV VO stad werken samen om de overdracht voor hoogbegaafde leerlingen goed te laten verlopen. We werken aan een aanvulling in de huidige, gangbare overdrachtsdocumenten. Door minimale items toe te voegen over hoogbegaafdheid willen we zorgen dat er maximale informatie wordt gedeeld tussen de leerkracht van het PO en de vervolgschool. Zodat in beeld is wat de sterke kanten zijn van deze HB-leerling, welke eventuele zorgaspecten gerelateerd aan de hoge begaafdheid een rol spelen en wat er op de basisschool al is ingezet. We ronden dit af voor januari zodat het meegenomen kan worden in de besprekingen rond overdrachtsprocedures en dit het volgende schooljaar in werking kan gaan. 

School in Beeld 
De leden van de projectgroep HB van het deelverband zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep HB. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in het deelverband en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. In elke nieuwsmail steeds een klein inkijkje wat er al gebeurt! 

Deze keer een bijdrage van Jetty de Jong. Zij vertegenwoordigt sinds kort de VCOG in de projectgroep HB. Jetty is directeur op CBS AquaMarijn en regievoerder Passend Onderwijs voor de VCOG. 

Op CBS AquaMarijn en CBS ’t Kompas krijgen hoogbegaafde kinderen vanaf 6 jaar vijf dagen per week les in een aparte klas: de satellietgroep. Dit is anders dan het aanbod voor hoogbegaafden op de meeste andere reguliere basisscholen. Dat blijft vaak beperkt tot een dagdeel per week. Directeuren Jetty de Jong (AquaMarijn) en Marjolein Wildeboer (’t Kompas) vertellen over dit aanbod. 

‘We merken dat deze leerlingen er behoefte aan hebben om de hele dag gelijkgestemden om zich heen te hebben’, zegt Marjolein. ‘Daar komt bij dat een deel van onze doelgroep is vastgelopen in een reguliere klas en soms al op meerdere scholen heeft gezeten. Er zijn ook leerlingen bij die helemaal niet meer naar school gingen. Vaak is er sprake van meerdere problematieken in combinatie met hoogbegaafdheid. Ze passen vaak niet op het speciaal onderwijs, maar zijn wel gebaat bij onderwijs in een kleine setting samen met andere hoogbegaafde leerlingen. In onze satellietgroepen zitten daarom maximaal 15 leerlingen die door twee leerkrachten gericht begeleid worden.’ 

‘We zijn kritisch in ons aannamebeleid’, vult Jetty aan. ‘We kijken bijvoorbeeld goed naar wat de basisschool al heeft gedaan om deze leerlingen te begeleiden. Ook voeren we een open gesprek met de ouders om te kijken of er een match is. Daarnaast is een IQ-onderzoek nodig om te bepalen of er echt sprake is van hoogbegaafdheid.’ 

Samen waar het kan, apart waar het moet 
In de satellietgroepen krijgen de leerlingen maatwerk aangeboden. Jetty: ‘Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau en heeft een specifieke hulpvraag, waar onze gespecialiseerde leerkrachten mee aan de slag gaan. We werken met ‘deep level learning’. Dit is een vorm van thematisch, geïntegreerd onderwijs, waarbij de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren. Het onderwijs is sterk gericht op het aanleren van executieve functies, zoals leren leren. Deze leerlingen hebben meestal geen enkele moeite gehad met de lesstof. Maar wat doe je dan als je wel een keer ergens tegenaan loopt? Dat moeten deze kinderen echt leren.’ 

Maatwerk betekent niet dat de kinderen (alleen maar) één op één les krijgen in de satellietgroepen. ‘We proberen samen te leren waar het kan en apart waar het moet’, legt Marjolein uit. ‘Ook doen we dingen samen met de reguliere klassen. Denk bijvoorbeeld aan gym, de creatieve vakken en feestelijke activiteiten. Maar ook dan kijken we goed of het bij een kind past. We overleggen altijd, want soms kunnen zulke gezamenlijke activiteiten ook te spannend zijn.’ 

Laagdrempelig 
‘Met onze satellietgroepen willen we op een laagdrempelige manier hoogbegaafde kinderen en hun ouders verder helpen’, vertelt Jetty. Marjolein beaamt dat: ‘Het is fantastisch dat we leerlingen die in een gewone klas niet op hun plek zitten, onderwijs kunnen bieden dat wél voor ze werkt.’