Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – November 2022

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid

Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en HB-specialisten uit het deelverband Noord kwamen deze middag bijeen in Hotel Spoorzicht in Loppersum om met elkaar over dit onderwerp te spreken. 

HB-beleid; op sommige scholen loopt het goed, op andere scholen ligt het ergens onder in een la te verstoffen. Hoe kom je tot een werkend schoolbeleid waar je HB-leerlingen zich gezien voelen? 

Martijn Nouwens, Manon Hof-Steenis en Lianne Bleeker van Cedin begeleidden deze middag inhoudelijk. 

De middag begon met een filmpje: een hoogbegaafde leerling, die net als alle andere kinderen naar school wil komen om te leren. In het filmpje smeekt de jongen er haast om begrepen te worden en vooral ook als kind gezien te worden. De toon was gezet: dit zijn de leerlingen waarvoor we het doen. 

Levendige gesprekken 
Tijdens het eerste deel van de middag was er volop tijd voor uitwisseling tussen scholen onderling met als doel van elkaar te leren en elkaar te vinden waar dat nodig is. Er vonden levendige gesprekken plaats, over onder meer visie op versnellen, compacten en verrijken, hoe organiseer je goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in combinatieklassen. Scholen bleken kritisch naar zichzelf en nieuwsgierig naar anderen te zijn. Goede tips werden genoteerd en meegenomen. 

Aan de slag met eigen beleid 
In het tweede deel van de middag was er tijd om met het eigen beleid aan de slag te gaan en vragen voor te leggen aan de specialisten van Cedin. Scholen hadden zichzelf vooraf kunnen inschalen: van weinig tot geen beleid tot een goed werkend beleid. Zo kwam je bij collega-directeuren, IB-ers en HB-specialisten die in een vergelijkbare fase zitten en daarmee ook met vergelijkbare vragen komen. Op die manier ontstonden er boeiende gesprekken. 

HB-beleid hoger op de agenda 
De beleidsmiddag heeft ervoor gezorgd dat HB-beleid bij veel scholen weer hoger op de agenda is komen te staan en dat was precies de bedoeling: dit schooljaar zijn de HB-specialisten namelijk nog beschikbaar om de scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun HB-beleid. 

Tot slot enkele reacties van deelnemende scholen: 

  • ‘Door met andere scholen van gedachten te wisselen, gaan we het anders aanpakken’ 
  • ‘Fijn dat we met andere scholen konden uitwisselen’ 
  • ‘Dat er scholen van meerdere verenigingen waren, had een meerwaarde’ 
  • ‘Door deze middag zijn we nu aan het nadenken over scholing op het gebied van hoogbegaafdheid’