Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – November 2022

DEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND ZUIDOOST 

Maatwerktrainingen en introductie Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost 

Maatwerktrainingen 
In dit schooljaar richten we ons meer op de behoeftes van de scholen zelf. Geen open cursussen meer waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven, maar juist met een gerichte vraag vanuit een school of stichting zelf. De verschillende contactpersonen hebben dit voor hun eigen stichting in kaart gebracht. Samen met Martijn Nouwens en Nynke Wahle van Cedin hebben we deze inventarisatie besproken en zij hebben heel gericht en in overleg met de directeuren, de beste trainingen voor de scholen samengesteld. Elke school die zich opgegeven heeft, ontvangt dus maatwerk, gericht op hun eigen school. Alles is afgestemd op het team, visie en werkwijze van de desbetreffende school. Sommige scholen hebben een enkele training van drie uur, sommige scholen hebben meerdere trainingen. Ook staat er een bijeenkomst op de planning voor alle IB’ers van Stichting Primenius om eenheid te krijgen in het gebruik van SiDi-PO. 

Alle trainingen zijn nu in volle gang of zijn ingepland voor dit schooljaar en begin volgend schooljaar. 

Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost 
Het is ons gelukt een expertiseteam Hoogbegaafdheid binnen ons deelverband op te zetten. We hebben een team met de juiste personen vanuit de vier verschillende stichtingen bij elkaar weten te krijgen. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en houdt zich binnen de eigen stichting al veel bezig met onze doelgroep. Het expertiseteam bestaat uit (v.l.n.r.): Sandra de Vries van Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW), Ellen Klein (Stichting Primenius), Alette Meins (Scholengroep OPRON) en Joyce Steenwijk (Stichting Ultiem). 

Dit team specialisten is een mix van IB’ers en leerkrachten van bovenschoolse Plusklassen. Alle vier hebben ze, namens ons samenwerkinsgverband, vorig jaar veel cursussen gevolgd van Expertis. 

Doelen 
Samen proberen we in kaart te brengen welke voorzieningen er binnen onze regio zijn, welke behoeftes (en misschien wel noodzaak), maar ook mogelijkheden om nog meer voorzieningen te kunnen creëren. Of er (dreigende) thuiszitters zijn en hoe we die in kaart kunnen brengen. We vormen een netwerk en denken mee over hulpvragen vanuit scholen of ouders over specifieke leerlingen. Daar proberen we ook een eenduidige route voor te bedenken. Zo hopen we dat uiteindelijk elke hoogbegaafde leerling binnen ons deelverband passend onderwijs kan krijgen en we scholen en ouders met hun (hoog)begaafde leerlingen binnen ons eigen deelverband hierin kunnen ondersteunen. 

School in Beeld: OBS De Braskörf in Veendam 
De Braskörf in Veendam is onderdeel van de Scholengroep OPRON. Het is één van de grootste scholen in de omgeving. In de visie van de school zijn ze origineel, inspirerend en onderscheidend. Dit heeft als doel dat iedere leerling zijn eigen identiteit kan ontwikkelen. 

Uitdaging op eigen niveau 
De Braskörf werkt aan de talentontwikkeling van alle leerlingen. Duidelijkheid, plezier, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, samenwerken, rust en sociale veiligheid staan voorop. In een setting met activerende en coöperatieve werkvormen leren de leerlingen procesmatig en oplossingsgericht denken. We bieden de leerlingen naast het basisprogramma een uitdaging op eigen niveau aan. 

Training op maat 
Ook de Braskörf maakt graag gebruik van de mogelijkheden die het subsidietraject hoogbegaafdheid ons biedt. We hebben een training op maat aangevraagd. Het doel is om het team weer op één lijn te krijgen als het gaat om het thema hoogbegaafdheid. Het team krijgt een gezamenlijke scholing over hoe je de leerlingen goed kunt bedienen in de klassen, wat er voor zorgt dat er meer lijn komt in de school. Ragnild Zonneveld van Cedin verzorgt deze training. 

Inspirerende bijeenkomst 
De eerste studieochtend stond in het teken van ‘Hoogbegaafdheid: hoe zien we dat op OBS De Braskörf?’ In deze eerste bijeenkomst hebben we de basiskennis over hoogbegaafdheid weer opgefrist. We zoomden in op de verschillende visies die er zijn. Vanuit welke visie kijken de collega’s naar hoogbegaafdheid? Op deze manier kunnen we met elkaar de visie vaststellen en het beleid stevig neerzetten. Daarna bespraken we hoe je deze leerlingen in de reguliere klas kunt bedienen. We maken daarvoor gebruik van de taxonomie van Bloom als kader en lijn voor rijk onderwijs. Deze eerste bijeenkomst was zeer inspirerend. 

Na de studieochtend gaat het team zelf aan de slag met het vastleggen van de afspraken, de middelen en materialen (het ‘wat’). Deze studieochtend wordt opgevolgd door twee bijeenkomsten van 3 uur. De planning en inhoud van deze bijeenkomsten stemmen we op een later moment af, op basis van de opbrengsten van de eerste ochtend.