DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld  Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject:  Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder.…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Het accent verschuift van HB-scholingen naar implementatie van HB- beleid in deelverband West. Heb je een ondersteuningsvraag? Zet het netwerk van HB – specialisten in!  Scholingen In deelverband West hebben we de afgelopen jaren intensief geschoold. Veel scholen hebben de basistraining hoogbegaafdheid afgerond en daarnaast zijn er masterclasses gegeven over onderwerpen als executieve functies, passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND ZUIDOOST  Maatwerktrainingen en introductie Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost  Maatwerktrainingen In dit schooljaar richten we ons meer op de behoeftes van de scholen zelf. Geen open cursussen meer waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven, maar juist met een gerichte vraag vanuit een school of stichting zelf. De verschillende contactpersonen hebben dit voor hun eigen stichting in kaart…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

Scholingen, IB-leernetwerk, filmpje hoogbegaafde leerlingen, overgang PO-VO en HB Expertgroep De activiteiten voor het project hoogbegaafdheid zijn voor dit jaar afgerond. We kijken met de projectgroep terug op een productief jaar waarin veel is opgestart en ontwikkeld.  ScholingenAfgelopen jaar waren alle scholingen online. Dat heeft een logistiek voordeel voor de deelnemers, maar het samen sparren…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

DEELVERBAND NOORD 

Meer over de pilot ‘Leren Leren’ van Marenland en Noordkwartier  Met de pilot ‘Leren leren’ kiezen we niet voor een specifieke leervraag, maar voor een andere insteek. Leidend is de gedachte dat we voor een specifieke groep (hoogbegaafde/excellente) leerlingen een soepele overgang van PO naar VO willen organiseren. Door de samenwerking met meerdere VO-scholen en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Teamtraining HB op De Bron en het HB specialisten netwerk van deelverband West blijft ook volgend schooljaar bestaan School in Beeld: CBS De BronOp CBS De Bron in Marum hebben we dit schooljaar de Teamtraining Hoogbegaafdheid van Cedin gevolgd. De training sloot goed aan bij de kennis die er in het team was en zorgde…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Na het brede scholingstraject nu meer maatwerk We hebben een fantastisch scholingstraject gehad met de cursussen van Expertis. We hebben veel mensen kunnen bereiken en hun kennis kunnen uitbreiden en vergroten. Het was erg mooi om vaak weer dezelfde gezichten tegen te komen en zo dus al het begin van een stevig netwerk te kunnen vormen…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGENScholingen, IB-leernetwerk, HB Expertgroep en overgang PO-VO hoogbegaafde leerlingenIn het deelverband gemeente Groningen worden de activiteiten voor het project geïnitieerd en uitgevoerd door de projectgroep. De projectgroep bestaat uit 11 leden. Hoewel er tussentijds wat wisselingen zijn, is het steeds een goede afspiegeling van de verschillende besturen uit het deelverband en daardoor zijn…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND NOORDVan theorie … naar praktijk!‘Mooi protocol hoor, zet hier maar in de kast…’ Dit is helaas vaak de droevige realiteit als het gaat om het wegzetten van beleid. Ook ik heb samen met IB’ers en torenklasleerkrachten een gedegen protocol in elkaar gedraaid. Natuurlijk met de bijbehorende kwaliteitskaarten, met solide afspraken en met duidelijke taakverdelingen.…Lees verderDEELVERBAND NOORD