DEELVERBAND NOORD 

Meer over de pilot ‘Leren Leren’ van Marenland en Noordkwartier  Met de pilot ‘Leren leren’ kiezen we niet voor een specifieke leervraag, maar voor een andere insteek. Leidend is de gedachte dat we voor een specifieke groep (hoogbegaafde/excellente) leerlingen een soepele overgang van PO naar VO willen organiseren. Door de samenwerking met meerdere VO-scholen en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Teamtraining HB op De Bron en het HB specialisten netwerk van deelverband West blijft ook volgend schooljaar bestaan School in Beeld: CBS De BronOp CBS De Bron in Marum hebben we dit schooljaar de Teamtraining Hoogbegaafdheid van Cedin gevolgd. De training sloot goed aan bij de kennis die er in het team was en zorgde…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

Na het brede scholingstraject nu meer maatwerk We hebben een fantastisch scholingstraject gehad met de cursussen van Expertis. We hebben veel mensen kunnen bereiken en hun kennis kunnen uitbreiden en vergroten. Het was erg mooi om vaak weer dezelfde gezichten tegen te komen en zo dus al het begin van een stevig netwerk te kunnen vormen…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGENScholingen, IB-leernetwerk, HB Expertgroep en overgang PO-VO hoogbegaafde leerlingenIn het deelverband gemeente Groningen worden de activiteiten voor het project geïnitieerd en uitgevoerd door de projectgroep. De projectgroep bestaat uit 11 leden. Hoewel er tussentijds wat wisselingen zijn, is het steeds een goede afspiegeling van de verschillende besturen uit het deelverband en daardoor zijn…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND NOORDVan theorie … naar praktijk!‘Mooi protocol hoor, zet hier maar in de kast…’ Dit is helaas vaak de droevige realiteit als het gaat om het wegzetten van beleid. Ook ik heb samen met IB’ers en torenklasleerkrachten een gedegen protocol in elkaar gedraaid. Natuurlijk met de bijbehorende kwaliteitskaarten, met solide afspraken en met duidelijke taakverdelingen.…Lees verderDEELVERBAND NOORD

DEELVERBAND WEST

DEELVERBAND WESTTerugkijken en vooruitblikkenVeel scholingen Het is een drukke periode geweest met veel scholingen. Er stonden meerdere masterclasses op het programma. Bijvoorbeeld de masterclass ‘Passend aanbod groep 4-8’, de masterclass ‘Beleid in de praktijk’ en de drukbezochte training SiDi-PO. Veel scholen werken of gaan werken met deze toolbox voor cognitief talent. De online toolbox heeft…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND ZUIDOOSTZuidoost blikt tevreden terug Het eerste deel van het scholingsaanbod voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen zit erop. We zijn onze cursusleidsters, Sherrill Woldberg en Kyra Laarveld van Expertis Onderwijsadviseurs, ontzettend dankbaar voor het verzorgen van deze scholingen! Ze hebben telkens zo goed meegedacht. Van brainstorm in het allereerste begin tot het…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST