Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – November 2022

DEELVERBAND WEST

Het accent verschuift van HB-scholingen naar implementatie van HB- beleid in deelverband West. Heb je een ondersteuningsvraag? Zet het netwerk van HB – specialisten in! 

Scholingen 
In deelverband West hebben we de afgelopen jaren intensief geschoold. Veel scholen hebben de basistraining hoogbegaafdheid afgerond en daarnaast zijn er masterclasses gegeven over onderwerpen als executieve functies, passend aanbod voor groep 1-3 en 4-8, dubbel bijzondere leerlingen, etc. De meeste scholen in ons deelverband werken inmiddels met het signaleringsinstrument SiDi-PO.

Uit een inventarisatieronde onder de scholen is gebleken dat er dit schooljaar geen behoefte meer is aan een uitgebreid scholingsprogramma. Wel hebben we budget gereserveerd voor eventuele aanvragen van scholen. We hebben er ook voor gekozen om de basistraining hoogbegaafdheid nog wel online aan te bieden aan onderwijsprofessionals die deze nog niet hebben kunnen volgen. Daarnaast bieden we de training SiDi-PO opnieuw aan. Beide scholingen zullen plaatsvinden in de tweede helft van dit schooljaar.  

HB beleid 
Daarnaast is in de afgelopen jaren op de meeste scholen gewerkt -of wordt er nog gewerkt- aan het beleid rondom hoogbegaafdheid op de school. Vooral de praktische kant wordt hierin benoemd: Hoe is het beleid in de klas terug te zien? Wat betekent het voor je handelen als leerkracht? En wat merken de leerlingen van het beleid? 

Focus op het HB-specialistennetwerk 
Met het afronden van de scholingen verleggen we de komende periode de aandacht van scholing naar implementatie. Daarom focussen we meer en meer op de inzet van het netwerk van HB-specialisten in ons deelverband. 

Momenteel worden deze specialisten ingezet om te ondersteunen bij hulpvragen op het gebied van hoogbegaafdheid. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van beleid, het opzetten van plusklassen of ondersteuning van leerkrachten en leerlingen. 

We merken dat het netwerk nog niet altijd wordt ingezet waar dat wél zou kunnen. Daarom willen we in deze nieuwsmail nogmaals de mogelijkheid van het inzetten van het netwerk van HB-specialisten onder de aandacht brengen. 

Meer informatie over ondersteuningsaanvragen van het netwerk is te krijgen bij Riekje de Boer-Ter Steege (r.deboer@onderwijs-noordenveld.nl) of bij Roos Roffel (r.roffel@quadraten.nl).