Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - Juli 2023

DEELVERBAND ZUIDOOST

Een terugblik op het HB-subsidietraject van de afgelopen vier jaar en een korte vooruitblik naar de komende jaren. ‘Er is nu oog voor de noodzaak van het erkennen en herkennen van hoogbegaafde leerlingen en het afstemmen van het onderwijs op hun behoefte. We hopen dat dit zich als een olievlek verder zal verspreiden!’

Schooljaar 2020/2021: Opzetten netwerk en brainstormen

Omdat wij een deelverband zijn met acht besturen en wel negentig scholen, was het eerst al een hele puzzel om bij elk bestuur de juiste personen te vinden die mee konden doen aan de brainstormsessie van Expertis om te kijken waar precies de behoeften lagen. Daarvoor hebben we enquêtes uitgezet en hebben we geprobeerd om na meerdere online sessies uit te komen bij de juiste mensen. Samen met hen en met de informatie uit de enquête is daar een heel ambitieus scholingsprogramma uit voortgekomen. Een aanbod van 12 verschillende cursussen; van een basiscursus voor de beginnende leerkrachten tot cursussen gericht op beleid en signaleren voor IB-ers en directeuren tot cursussen voor het coachen en ondersteunen van collega’s voor de specialisten.

Schooljaar 2021/2022: Scholingsprogramma met open inschrijvingen

In dit schooljaar kon iedereen zich inschrijven voor een cursus naar keuze. In eerste instantie zijn we begonnen in het Theater vanBeresteyn in Veendam, maar helaas moesten we al snel online. Gelukkig konden we het schooljaar en de laatste cursussen wel weer fysiek afronden.

Sommige collega’s volgden meerdere of zelfs alle cursussen. De cursussen waren goed voorbereid en op hoog niveau verzorgd. Sherrill Woldberg en Kyra Laarveld van Expertis hebben dit uitstekend uitgevoerd! Dat was zeker geen makkelijke opgave, want vooral in het begin was het erg schakelen tussen de verschillende niveaus en de vragen van de deelnemers. Omdat we naarmate het jaar vorderde steeds vaker dezelfde gezichten zagen, konden we bij de laatste cursussen (zoals coachen en ondersteunen van je collega’s, coachen van hoogbegaafde leerlingen) ook echt de diepte in gaan. Dat was erg mooi om te zien. Ook is tijdens deze cursussen een steeds beter netwerkoverzicht ontstaan.

Helaas waren er wel veel afzeggingen op het laatste moment. Mensen hadden zich vaak vrijblijvend opgegeven en voor scholen zaten er ook geen kosten aan verbonden. Dus was het laagdrempelig om je zelf aan te melden, maar ook om je af te melden. Dat was voor ons en de cursusleidsters soms erg frustrerend. Daarom besloten we het anders aan te pakken in het volgende schooljaar.

Schooljaar 2022/2023: Scholingen op maat

Dit schooljaar hebben we de scholen aangeboden om cursussen van Cedin te volgen. Deze zijn speciaal gericht op de school en dus maatwerk. Op deze manier konden we ook het vrijblijvende karakter achterwege laten. Samen met Martijn Nouwens van Cedin hebben we een inventarisatie gemaakt. Sommige scholen kozen voor een enkele training, andere scholen kozen voor meerdere trainingen. Deze trainingen werden helemaal afgestemd op de school, het team en de leerlingpopulatie. Tijdens de trainingen werden er naast de benodigde theorie ook heel veel praktische tips pgedeeld waar men meteen mee aan de slag kon.

Scholen konden ook kiezen voor een levelwerk-training of een training voor IB-ers. De trainers van Cedin hebben ook echt de tijd genomen om met directeuren om de tafel te gaan en zo heel gericht maatwerk te bieden.

Ook vond er onder leiding van Cedin dit schooljaar een beleidsochtend plaats voor directeuren, IB-ers en HB-specialisten. Deze ochtend is door wel 80 mensen bezocht en na de training, waarin we vooral zelf aan het denken werden gezet, kregen we nog heel veel materiaal om ook echt daadwerkelijk met onze visies en beleid aan de slag te kunnen.

Schooljaar 2023/2024

Dit schooljaar bieden we nog de laatste trainingen aan. Verder proberen we:

  • het expertiseteam Hoogbegaafdheid nog meer vorm te geven
  • een overzicht te hebben van de voorzieningen binnen ons deelverband en waar we terecht kunnen voor bepaalde hulpvragen
  • bezoeken van en uitvoering te geven aan de ‘good practices’

Ook werken we samen met de Regiodeal om de overgang van het PO en VO binnen ons deelverband nog beter te laten verlopen. Dit betreft de risicovolle overstappers, het afstemmen van het aanbod en de overdracht.

Ten slotte…

 We zijn trots op wat we binnen ons grote deelverband hebben bereikt. We hebben niet alle scholen en besturen even goed te weten bereiken, maar we hebben met de trainingen van Expertis en Cedin wel honderden mensen geschoold en iets aangewakkerd. Scholen die daardoor meer interesse of noodzaak zagen, hebben we gerichte scholing kunnen bieden. Daarmee is er dus oog en steeds meer besef voor de noodzaak van het erkennen en herkennen van hoogbegaafde leerlingen en het afstemmen van het onderwijs op hun onderwijsbehoefte. We hopen dat deze olievlek zich verder zal verspreiden en dat we ons netwerk kunnen blijven uitbreiden en onderhouden. Wanneer onze besturen in de toekomst blijven samenwerken, kunnen we ook samen blijven kijken of ons netwerk dekkend is en anders hoe we ons netwerk dekkend kunnen maken.