Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2022

DEELVERBAND WEST

DEELVERBAND WEST
Terugkijken en vooruitblikken
Veel scholingen

Het is een drukke periode geweest met veel scholingen. Er stonden meerdere masterclasses op het programma. Bijvoorbeeld de masterclass ‘Passend aanbod groep 4-8’, de masterclass ‘Beleid in de praktijk’ en de drukbezochte training SiDi-PO. Veel scholen werken of gaan werken met deze toolbox voor cognitief talent. De online toolbox heeft overzichtelijke stappen waarmee je met collega’s, ouders en kind kunt nagaan of er sprake is van een leervoorsprong, hoge begaafdheid en welke belemmeringen er eventueel zijn.

Training ‘Slimme Kleuters’

Ook is de training ‘Slimme Kleuters’ gestart. Een groep van 20 enthousiaste deelnemers wordt gedurende vier middagen meegenomen in de wereld van de slimme kleuter. De eerste twee trainingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Tijdens de training leer je hoe je jonge kinderen goed observeert en hun gedrag interpreteert, zodat je hen nog beter begrijpt. Er is aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling en asynchroniteit. Daarnaast komt ook de overgang naar groep 3 aan de orde.
Ook wordt gekeken hoe je het aanbod kunt laten aansluiten bij de leerbehoefte van het kind en dat alles zoveel mogelijk binnen het thema van de groep. Het aanbod voor slimme kleuters is niet direct te vinden in meer, of net wat moeilijkere, werkjes. Of in het simpelweg aanbieden van de leerstof van groep 3. Het aanbod moet aansluiten bij het denkniveau van de leerling.

Aanvragen bij netwerk HB
Inmiddels zijn er verschillende aanvragen van scholen binnengekomen bij het netwerk hoogbegaafdheid van ons deelverband. De aanvragen verschillen van vorm. Ze gaan over het vormgeven van beleid, het ondersteunen van leerkrachten in kindgesprekken, het optimaliseren van het aanbod, etc. Per aanvraag kijkt het netwerk wie de aanvraag oppakt. De eerste ervaringen zijn erg positief. Binnenkort komen de deelnemers van het netwerk voor het eerst fysiek bij elkaar. Hier kijken we erg naar uit!

Vooruitblik
Veel scholen in ons deelverband hebben als team de basistraining Hoogbegaafdheid gevolgd en/of hebben deelgenomen aan overige scholingen. Ook wordt het beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid momenteel op orde gebracht op de scholen. Om in het laatste jaar van de subsidie de gelden optimaal in te zetten, krijgen scholen binnenkort een korte vragenlijst. Op basis hiervan kan dan het aanbod voor volgend schooljaar verder geoptimaliseerd worden.