Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2022

DEELVERBAND ZUIDOOST

DEELVERBAND ZUIDOOST
Zuidoost blikt tevreden terug

Het eerste deel van het scholingsaanbod voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen zit erop. We zijn onze cursusleidsters, Sherrill Woldberg en Kyra Laarveld van Expertis Onderwijsadviseurs, ontzettend dankbaar voor het verzorgen van deze scholingen! Ze hebben telkens zo goed meegedacht. Van brainstorm in het allereerste begin tot het omschakelen van online naar fysiek en weer terug naar online. En ook over het omgaan met de grote niveauverschillen van de deelnemers in sommige cursussen. Ze namen telkens de tijd om alles goed met ons te evalueren. Daarom werden de cursussen ook als erg zinvol ervaren door de deelnemers en hebben we samen dit succes kunnen bereiken!

We kijken tevreden terug en we hebben mooie dingen bereikt. Het niveau werd steeds een beetje hoger, waardoor we steeds meer de diepte in konden gaan. De cursussen waren laagdrempelig (vaak ging het om een enkele middag) en op ieders niveau. Niet alleen (startende) leerkrachten, maar ook IB’ers en/of directie konden deelnemen aan één of meer cursussen. Daar waar we begonnen met een basiscursus, eindigden we met cursussen voor de specialisten, vooral ook gericht op het coachen en ondersteunen van de collega’s op dit gebied.

Evaluatie
In onze evaluatie met de andere deelnemende stichtingen kwam duidelijk naar voren dat de scholingen qua planning niet heel gunstig uitkwamen. De scholingen waren gelijktijdig met de NPO-gelden, dus er waren teambreed al veel andere cursussen. Ook de begin- en eindtijden (14.30 – 17.30 uur) werden als pittig ervaren.
Daarnaast was de jaarplanning bij de meeste scholen de deur al uit. Daarom willen we nu al in april het vervolg rond hebben voor volgend schooljaar. We willen nu ook graag maatwerk aanbieden. Elk bestuur heeft een specialist die dit inventariseert. We hebben een sterke groep met specialisten van elk bestuur en we zijn momenteel volop bezig met deze inventarisatie. Zo kunnen we voor het schooljaar 2022/2023 ook weer een prachtig aanbod verzorgen voor deze doelgroep!