Categorieën
Deelverbanden

Deelverband Zuidoost 

Deelverband Zuidoost omvat de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela en Veendam. Binnen dit deelverband participeren de schoolbesturen Noorderbasis (5 scholen), Openbaar Onderwijs Westerwolde (6 scholen), OPRON (18 scholen), Primenius (11 scholen), RENN4 (1 school), SG Perspectief (14 scholen), SOOOG (23 scholen), Ultiem (10 scholen) en VCO MOG (20 scholen). Ramona van der Velde is coördinator van het deelverband en te bereiken via de mail (r.vandervelde@po2001.nl).  

Het uitgangspunt van de besturen is dat elk kind in onze regio kwalitatief goed onderwijs krijgt en zich met passende begeleiding en ondersteuning optimaal kan ontwikkelen. Recht op onderwijs is daarbij de basisovertuiging, bij voorkeur in de buurt van waar het kind woont.