Categorieën
Deelverbanden

Deelverband West

Deelverband West beslaat 2 gemeenten; Westerkwartier en de Drentse gemeente Noordenveld. Binnen dit deelverband participeren de schoolbesturen Quadraten (33 scholen), OPON (12 scholen), Noorderbasis (5 scholen), Lauwers & Eems (2 scholen), Primenius (1 school) en CKC (1 school). 
Daarnaast is er nog de Brede Basisschool De Verwondering van Stichting Camelot.  Luuk Hoff is coördinator van het deelverband en via de mail te bereiken (l.hoff@po2001.nl).
Binnen deelverband West werken de schoolbesturen nauw samen. Ze staan voor een zo thuisnabij mogelijke, optimale ontwikkeling van iedere leerling door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en professionele ondersteuning op een passende plek met passende begeleiding. Ze streven ernaar dat er geen volverklaringen zijn bij de specialistische voorzieningen in het deelverband.