Vacature Leden Raad van Toezicht

* * * Deze vacature is gesloten – sluitingsdatum vacature is verstreken * * * Sollicitatiebrieven met CV voor de functie van lid van de RvT zien wij graag voor 6 mei tegemoet en kunnen worden gestuurd aan Lucretia Hagting, procesondersteuner van het SWV via lucretiahagting@po2001.nl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer L.…Lees verderVacature Leden Raad van Toezicht

Onderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

In de afgelopen periode heeft Willy de Heer onderzoek gedaan naar het dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 (hierna SWV).  Vraagstelling Met welk aanbod van het SWV kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat…Lees verderOnderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

Medezeggenschap in passend onderwijs 

VACATURES VOOR OUDERS  De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers!  Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind…Lees verderMedezeggenschap in passend onderwijs 

Inleiding nieuwsbrief

Beste nieuwsbrieflezers,  Allereerst wenst het samenwerkingsverband PO 20-01 jullie een heel goed, inspirerend en vooral gezond 2023. Binnen ons samenwerkingsverband zullen we in 2023 vooral aandacht besteden aan de route op weg naar inclusiever onderwijs. En daarbij willen we echt voorkomen dat “inclusiever onderwijs” een containerbegrip wordt zoals bijvoorbeeld ook “kwalitatief goed onderwijs”………………… We willen ons vooral…Lees verderInleiding nieuwsbrief

Evelyn Kamann nieuwe directeur-bestuurder

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we erin geslaagd zijn de vacature van directeur-bestuurder voor SWV 20.01 PO (Provincie Groningen en gemeente Noordenveld) in te vullen. Met ingang van 1 maart 2024 zal Evelyn Kamann aantreden in deze functie. Met de benoeming van Evelyn zijn we ervan overtuigd dat we een enthousiaste, kundige…Lees verderEvelyn Kamann nieuwe directeur-bestuurder

En alweer een schooljaar voorbij…

Opnieuw een schooljaar waarin er veel ontwikkelingen zijn geweest in de scholen en in ons samenwerkingsverband als geheel. Toch weer Corona met alle gevolgen van dien, maar vooral toch ook een jaar waarin alle kinderen ‘gewoon’ weer naar school konden gaan. Eigenlijk zoals het hoort en we gewend waren. En in dat nieuwe elan komen…Lees verderEn alweer een schooljaar voorbij…

Leerling- & oudersteunpunt (LOS) 

van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en gemeente Noordenveld ‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders|verzorgers. In principe is de school waar de leerling naar toe gaat|wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven…Lees verderLeerling- & oudersteunpunt (LOS) 

Luuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Luuk Hoff; bouwjaar ’69, getrouwd, 2 zoons en woonachtig in het prachtige en rustige Roderwolde (gemeente Noordenveld) en in maart begonnen in mijn nieuwe functie als Coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (de Groninger gemeente Westerkwartier en de enige Drentse gemeente Noordenveld). Op dit moment werk ik 1 dag in de…Lees verderLuuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Simone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Ooit opgeleid als docent wiskunde en tekenen. Al snel bleek mijn interesse meer te liggen bij het onderwijs in het algemeen dan bij een docentschap in deze 2 vakken.  Ik ben ‘doorgestroomd’ naar de studie Onderwijskunde en daarna gepromoveerd op onderwijseffectiviteit en onderwijsverbetering in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt,…Lees verderSimone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid. In het laatste jaar…Lees verderOverstap van basis- naar voortgezet onderwijs