En alweer een schooljaar voorbij…

Opnieuw een schooljaar waarin er veel ontwikkelingen zijn geweest in de scholen en in ons samenwerkingsverband als geheel. Toch weer Corona met alle gevolgen van dien, maar vooral toch ook een jaar waarin alle kinderen ‘gewoon’ weer naar school konden gaan. Eigenlijk zoals het hoort en we gewend waren. En in dat nieuwe elan komen…Lees verderEn alweer een schooljaar voorbij…

Leerling- & oudersteunpunt (LOS) 

van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en gemeente Noordenveld ‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders|verzorgers. In principe is de school waar de leerling naar toe gaat|wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven…Lees verderLeerling- & oudersteunpunt (LOS) 

Luuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Luuk Hoff; bouwjaar ’69, getrouwd, 2 zoons en woonachtig in het prachtige en rustige Roderwolde (gemeente Noordenveld) en in maart begonnen in mijn nieuwe functie als Coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (de Groninger gemeente Westerkwartier en de enige Drentse gemeente Noordenveld). Op dit moment werk ik 1 dag in de…Lees verderLuuk Hoff coördinator deelverband West van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor

Simone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Ooit opgeleid als docent wiskunde en tekenen. Al snel bleek mijn interesse meer te liggen bij het onderwijs in het algemeen dan bij een docentschap in deze 2 vakken.  Ik ben ‘doorgestroomd’ naar de studie Onderwijskunde en daarna gepromoveerd op onderwijseffectiviteit en onderwijsverbetering in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren bij de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt,…Lees verderSimone Doolaard coördinator deelverband Noord van Samenwerkingsverband PO 20.01, provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, stelt zich voor.

Overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid. In het laatste jaar…Lees verderOverstap van basis- naar voortgezet onderwijs

Update & upgrade website 

Met de overgang van een stichting naar een vereniging was het de hoogste tijd voor een update & upgrade van de website. Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en de live gang was afgelopen week. Neem gerust een kijkje op po2001.nl/. De website is niet af…het is & blijft werk in progress.  Samenwerkingsverband…Lees verderUpdate & upgrade website 

Een coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

In verband met de herstructurering van het samenwerkingsverband PO 20.01 is er voor de vier regionale deelverbanden, gemeente Groningen, Noord, West en ZuidOost, gezocht naar een coördinator.  Deze coördinator vormt de schakel tussen het management van het samenwerkingsverband via de Integrale werkgroep, de schoolbesturen en een kernteam.   Voor deelverband:  gemeente Groningen is dat Bieny Bolt –…Lees verderEen coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

De regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ).   De Regievoerder Zorgplicht;  geeft uitwerking aan het thuiszitters beleid van het samenwerkingsverband binnen het eigen schoolbestuur en daar waar gewenst in samenwerking…Lees verderDe regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Tweefactor authenticatie verplicht voor Indigo

Graag maken we jullie attent op de noodzaak voor tweefactor authenticatie (2FA) voor Indigo. In Indigo staan veel en specifieke persoonsgegevens van onze leerlingen. Gezien de aard van deze gevoelige gegevens is het echt nodig om tweefactor authenticatie te activeren. Recent heeft een risicoanalyse op het gebied van privacy (DPIA) dit nogmaals bevestigd. Dit betekent…Lees verderTweefactor authenticatie verplicht voor Indigo