Categorieën
23 01 januari

Inleiding nieuwsbrief

Beste nieuwsbrieflezers, 

Allereerst wenst het samenwerkingsverband PO 20-01 jullie een heel goed, inspirerend en vooral gezond 2023. 
Binnen ons samenwerkingsverband zullen we in 2023 vooral aandacht besteden aan de route op weg naar inclusiever onderwijs. En daarbij willen we echt voorkomen dat “inclusiever onderwijs” een containerbegrip wordt zoals bijvoorbeeld ook “kwalitatief goed onderwijs”………………… 
We willen ons vooral bezig houden met het voeren van de dialoog over de inhoud bij inclusiever onderwijs. 
Wat houdt dat dan in? 
En worden onze leerlingen daar gelukkiger van? 

Daarom noemen we het een route. Daarmee maken we duidelijk dat we echt tijd nodig hebben om inhoud en vorm te gaan geven aan “nieuwe” onderwijs opvattingen en zienswijzen. 
Die route nemen we ook op in ons nieuwe Ondersteuningsplan (OP) voor de periode 2023-2027. 

Tenslotte is het goed om te melden dat we de kwaliteit van ons passend onderwijs gaan monitoren via Perspectief op School (POS). Een instrument waarmee we de ontwikkelingen, processen, ambities en de daaraan gekoppelde opbrengsten kunnen aflezen en vervolgens gebruiken om het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband in een jaarlijkse rapportage te verantwoorden. 

Voor de scholen levert POS ook nog het volgende op: 
▪ Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor upload bij de Onderwijs Inspectie; 
▪ Een oudersamenvatting van het SOP voor communicatie met ouders; 
▪ Een poster voor in de lerarenkamer om het schoolteam te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden; 
▪ Een rapportage basisondersteuning die zicht geeft op de mate waarin de school voldoet aan de afspraken over de basisondersteuning. 

Kortom; genoeg ambities, doelen, uitdagingen en te realiseren opbrengsten in 2023. 
We hebben er zin in om dat samen met jullie op te pakken en uit te voeren. 

Namens het management van samenwerkingsverband PO 20.01 

Met vriendelijke groet, Hannie Leistra & Roel Weener