Categorieën
23 01 januari

Medezeggenschap in passend onderwijs 

VACATURES VOOR OUDERS 

De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers! 

Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind – liefst in zijn eigen omgeving – goed onderwijs krijgt. 

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van ons samenwerkingsverband. Ouders en onderwijsprofessionals vertegenwoordigen alle ouders en onderwijsmedewerkers in ons samenwerkingsverband in de OPR. 

OPR in het kort 

Eens per vier jaar stemt de OPR in met het ondersteuningsplan (OP), waarin staat hoe wij passend onderwijs organiseren. De OPR vergadert zo’n vijf á zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer, over allerlei passend onderwijsthema’s. 

Als lid van de ondersteuningsplanraad: 

  • praat je mee over en heb je invloed op de manier waarop het beleid voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 
  • denk je mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; 
  • bouw je kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan de school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden binnen de school van je zoon of dochter; 
  • wordt je gefaciliteerd in je deelname aan de ondersteuningsplanraad; 
  • krijg je een kleine financiële vergoeding voor je voorbereidingen van & deelname aan de vergaderingen; 
  • leer je nieuwe en enthousiaste mensen kennen. 

NOTE: Je hoeft geen lid van de MR (medezeggenschapsraad) of GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te zijn om lid te worden van de OPR. 

Nieuwsgierig of de OPR iets voor je is? Meer weten of je kandidaat stellen?

Mailen kan met de voorzitter van de OPR, Hans Zijlstra via hzijlstra2@hotmail.com 

Of kijk op bij “over ons” .