DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Scholingen in het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid en aandacht voor de Expertgroep HB, de overgang PO-VO en twee scholen in beeld  Het laatste jaar van het subsidietraject hoogbegaafdheid is ingegaan. We werken toe naar de einddoelen voor dit traject:  Hierin zijn al veel goede stappen gezet en dit schooljaar gaan we hiermee verder.…Lees verderDEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND NOORD 

21 september 2022: Tijd voor beleid Woensdag 21 september 2022, deze datum stond al enkele maanden in vele agenda’s genoteerd, een middag waarop het HB-beleid centraal staat: het hoe en waarom en vooral ook gelegenheid om op deze middag een stap te zetten met het HB-beleid van de eigen school. Ruim 80 directeuren, IB-ers en…Lees verderDEELVERBAND NOORD 

DEELVERBAND WEST

Het accent verschuift van HB-scholingen naar implementatie van HB- beleid in deelverband West. Heb je een ondersteuningsvraag? Zet het netwerk van HB – specialisten in!  Scholingen In deelverband West hebben we de afgelopen jaren intensief geschoold. Veel scholen hebben de basistraining hoogbegaafdheid afgerond en daarnaast zijn er masterclasses gegeven over onderwerpen als executieve functies, passend aanbod…Lees verderDEELVERBAND WEST

DEELVERBAND ZUIDOOST 

DEELVERBAND ZUIDOOST  Maatwerktrainingen en introductie Expertiseteam Hoogbegaafdheid Zuidoost  Maatwerktrainingen In dit schooljaar richten we ons meer op de behoeftes van de scholen zelf. Geen open cursussen meer waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven, maar juist met een gerichte vraag vanuit een school of stichting zelf. De verschillende contactpersonen hebben dit voor hun eigen stichting in kaart…Lees verderDEELVERBAND ZUIDOOST