Update & upgrade website 

Met de overgang van een stichting naar een vereniging was het de hoogste tijd voor een update & upgrade van de website. Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en de live gang was afgelopen week. Neem gerust een kijkje op po2001.nl/. De website is niet af…het is & blijft werk in progress.  Samenwerkingsverband…Lees verderUpdate & upgrade website 

Een coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

In verband met de herstructurering van het samenwerkingsverband PO 20.01 is er voor de vier regionale deelverbanden, gemeente Groningen, Noord, West en ZuidOost, gezocht naar een coördinator.  Deze coördinator vormt de schakel tussen het management van het samenwerkingsverband via de Integrale werkgroep, de schoolbesturen en een kernteam.   Voor deelverband:  gemeente Groningen is dat Bieny Bolt –…Lees verderEen coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden

De regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ).   De Regievoerder Zorgplicht;  geeft uitwerking aan het thuiszitters beleid van het samenwerkingsverband binnen het eigen schoolbestuur en daar waar gewenst in samenwerking…Lees verderDe regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Tweefactor authenticatie verplicht voor Indigo

Graag maken we jullie attent op de noodzaak voor tweefactor authenticatie (2FA) voor Indigo. In Indigo staan veel en specifieke persoonsgegevens van onze leerlingen. Gezien de aard van deze gevoelige gegevens is het echt nodig om tweefactor authenticatie te activeren. Recent heeft een risicoanalyse op het gebied van privacy (DPIA) dit nogmaals bevestigd. Dit betekent…Lees verderTweefactor authenticatie verplicht voor Indigo