Onderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

In de afgelopen periode heeft Willy de Heer onderzoek gedaan naar het dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 (hierna SWV).  Vraagstelling Met welk aanbod van het SWV kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat…Lees verderOnderzoek dekkend netwerk ‘helderheid’ 

Medezeggenschap in passend onderwijs 

VACATURES VOOR OUDERS  De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers!  Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind…Lees verderMedezeggenschap in passend onderwijs 

Inleiding nieuwsbrief

Beste nieuwsbrieflezers,  Allereerst wenst het samenwerkingsverband PO 20-01 jullie een heel goed, inspirerend en vooral gezond 2023. Binnen ons samenwerkingsverband zullen we in 2023 vooral aandacht besteden aan de route op weg naar inclusiever onderwijs. En daarbij willen we echt voorkomen dat “inclusiever onderwijs” een containerbegrip wordt zoals bijvoorbeeld ook “kwalitatief goed onderwijs”………………… We willen ons vooral…Lees verderInleiding nieuwsbrief