Categorieën
Nieuws

Onderzoek dekkend aanbod

Het SWV heeft onderzoek laten doen naar de witte vlekken in het dekkend aanbod van het samenwerkingsverband PO 20.01.

Het doel was om antwoord te krijgen op de vraag met welk aanbod van het samenwerkingsverband kunnen hoogbegaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat is nodig om een dekkend netwerk te realiseren voor leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel?

De aanbevelingen uit dit onderzoek worden gebruikt bij de gesprekken over een dekkend netwerk met schoolbesturen en zullen deels een plek krijgen in het ondersteuningsplan 2023-2027.