Deelverband Noord

Deelverband Noord omvat de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Ook de scholen van VCPO Noord Groningen en Marenland in en rond Ten Boer horen erbij. Naast alle scholen van VCPO Noord Groningen en Marenland vallen alle scholen van Noordkwartier onder dit deelverband, enkele scholen van Noorderbasis en Primenius, GBS De Wierde en S(B)O De Delta/Bladergroenschool in Appingedam. Het is een uitgestrekt en relatief dunbevolkt plattelandsgebied met veel kleine scholen.
Speciale (onderwijs)voorzieningen liggen voor een deel van de leerlingen ver weg waardoor leerlingen over het algemeen wat langer in het regulier onderwijs blijven en het verwijzingspercentage naar het SBO en SO tot nu toe relatief laag is. Versterking van de samenwerking tussen de besturen en de ondersteuners binnen de besturen, ontwikkelingen in de betrokken gemeenten en landelijke ontwikkelingen bieden een kans om gezamenlijk te streven naar een zo soepel mogelijke onderwijsloopbaan voor alle kinderen in dit deelverband met voor elk kind de ondersteuning die daarbij nodig is.