Het bestuur van het SWV heeft de integrale werkgroep opdracht gegeven de subsidie voor begaafde leerlingen aan te vragen. Alles is gerealiseerd en ook de benodigde aanvullingen op de aanvraag zijn naar de subsidieverstrekker gemaild. Het is een aanvraag o.b.v een plan van aanpak voor de komende vier jaren. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het SWV.

Op 30 oktober heeft het SWV een brief met de toekenning van de subsidie ontvangen.
>> klik hier voor de subsidie aanvraag>>