SPECIAAL ONDERWIJS (SO) 

1. Voor wie is speciaal onderwijs bedoeld?

2. Wat is speciaal onderwijs? 

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal onderwijs kan gaan? 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen. 

5. Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters. 

6. Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

7. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

ondersteuning

1. Voor wie is speciaal onderwijs bedoeld? 

Sommige kinderen hebben zoveel aanvullende ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende biedt. Het gaat dan om leerlingen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis.
Voor al deze leerlingen is er het speciaal onderwijs (SO). Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met hun eigen specialisme.

2. Wat is speciaal onderwijs?

Niveau 3, het bovenste|rode gedeelte, in het plaatje hierboven. Als de gewone basisschool en speciale basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, gaat de school met u een plek zoeken bij een school voor speciaal onderwijs. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd om uw kind te begeleiden.

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal onderwijs kan gaan?

Soms zegt de gewone school dat uw kind beter op haar of zijn plek is op het speciaal onderwijs (SO). De school is samen met deskundigen en in overleg met u tot deze conclusie gekomen. Deskundigen zijn een orthopedagoog, een arts en|of psycholoog. De school vraagt dan bij samenwerkingsverband PO 20.01 of uw zoon of dochter naar het speciaal onderwijs kan.
Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen. 

Voor alle leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen, bovenop de basisondersteuning, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP).
In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor uw kind.
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief leest u hier >>

5. Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters. 

Cluster 1: blinde en|of slechtziende leerlingen
Dit zijn scholen voor visueel gehandicapte leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze leerlingen gaan met speciale begeleiding naar het gewone onderwijs. De overige bezoeken speciaal (basis) onderwijs.

Cluster 2: dove en|of slechthorende leerlingen
Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor leerlingen met communicatieve problemen, zoals bij bepaalde vormen van autisme.
Meer informatie over cluster 1 & 2 leest u hier >>

Cluster 3: leerlingen met beperkingen en langdurig zieke leerlingen
Dit zijn scholen voor leerlingen met lichamelijke en|of verstandelijke beperkingen. En voor langdurig zieke leerlingen en leerlingen met epilepsie.

Cluster 4: leerlingen met stoornissen en gedragsproblemen
Dit cluster bestaat uit scholen voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en|of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster.

6. Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs? 

Het speciaal basisonderwijs biedt ondersteuning aan kinderen met lichte gedrags- en leerproblemen. Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs vervolgen hun carrière vaak in het praktijkonderwijs of op het VMBO|LWOO, maar dat hoeft niet.

In het speciaal onderwijs wordt gewerkt met kleinere klassen, zijn de scholen vanuit de verschillende clusters speciaal ingericht voor – en waar nodig – aangepast aan de behoeften van de leerlingen en zijn de leerkrachten ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Leerlingen waarvoor in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs geen passende plek is, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs.

7. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

  • omdat de leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
  • omdat de aanvullende ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden
  • omdat de aanvullende ondersteuning onvoldoende effect heeft
  • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

Meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring leest u hier >>