SPECIAAL BASISONDERWIJS (SBO) 

1. Voor wie is de speciale basisschool bedoeld?

2. Wat is speciaal basisonderwijs? 

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs kan gaan?

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen. 

5. Wat is het verschil tussen een speciale basisschool en een gewone basisschool? 

6. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

7. Het doel is hetzelfde! 

ondersteuning
1. Voor wie is de speciale basisschool bedoeld? 

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. Leerlingen die leerproblemen en|of gedragsproblemen hebben.
Kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben, die het moeilijk maken om het op de gewone school bij te benen. Bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, autisme, lage intelligentie of chronische ziekte. Als dit het geval is, komt uw dochter of zoon op de op de speciale basisschool in een kleine groep en er is veel persoonlijke aandacht.

2. Wat is speciaal basisonderwijs?

Niveau 3, het bovenste|rode gedeelte, in het plaatje hierboven. Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, zoekt de school met u een plek op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd om uw kind te begeleiden.

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs kan gaan?

Soms zegt de gewone school dat uw kind beter op haar of zijn plek is op het speciaal basisonderwijs (SBO). De school is samen met deskundigen en in overleg met de ouders tot deze conclusie gekomen. Deskundigen zijn een orthopedagoog, een arts en|of psycholoog. De school vraagt dan bij samenwerkingsverband PO 20.01 of uw zoon of dochter naar het speciaal basis onderwijs kan.
Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen. 

Voor alle leerlingen die aanvullende begeleiding krijgen, bovenop de basisondersteuning, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP).
In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor uw kind. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke aanvullende begeleiding de school biedt. De school overlegt met u als ouder over de invulling van het ontwikkelingsperspectief.
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief leest u hier >>

5. Wat is het verschil tussen een speciale basisschool en een gewone basisschool?

In het speciaal basisonderwijs wordt een onderwijsplan op maat (arrangement) gemaakt zodat uw zoon of dochter zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

6. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

  • omdat de leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
  • omdat de aanvullende ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden
  • omdat de aanvullende ondersteuning onvoldoende effect heeft
  • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

Meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring leest u hier >>

7. Het doel is hetzelfde!

Het doel op een speciale basisschool is hetzelfde als op de gewone basisschool, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De speciale basisscholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht. Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het VMBO, het praktijkonderwijs of het voorgezet speciaal onderwijs.
Veel leerlingen stromen ook door naar het regulier voortgezet onderwijs.