SCHOOLONDERSTEUNINGESPROFIEL (SOP) 

1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

2. Doel van het Schoolondersteuningsprofiel

3. Hoe specifiek is het schoolondersteuningsprofiel? 

4. Informatie over het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids

sop1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden. Samenwerkingsverband PO 20.01 legt van alle aangesloten scholen de schoolondersteuningsprofielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en extra hulp krijgen.

2. Doel van het Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel maakt voor ouders duidelijk op welke ondersteuning ze kunnen rekenen op de school waar ze hun kind aanmelden. En ook om de grenzen aan te geven van de mogelijkheden van deze (extra) ondersteuning. De school schrijft zelf het schoolondersteuningsprofiel. De medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Elke school van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft, samen met de leraren, opgeschreven; 

 • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 • welke extra hulp zij kunnen geven aan uw kind
 • hoe de school die extra hulp aan uw kind geeft
 • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind extra hulp nodig heeft

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

 • de extra hulp is verschillend per school
 • daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school
 • de school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u op zoek naar de beste plek voor uw dochter of zoon

Dit is de zorgplicht die de school heeft.
Samenwerkingsverband PO 20.01 zorgt dat er een plek is voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben.

2. Wie schrijft het schoolondersteuningsprofiel? 

De school zelf. Daarbij mag men natuurlijk zelf bepalen wie hierbij betrokken wordt. Van belang is wel dat de medezeggenschapsraad (MR) adviesrecht heeft op het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

3. Hoe specifiek is het schoolondersteuningsprofiel? 

Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument. Het geeft aan wat de mogelijkheden van ondersteuning zijn binnen de basisondersteuning van ons samenwerkingsverband (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) en welke vormen van aanvullende ondersteuning de school kan bieden zonder externe expertise. Bijvoorbeeld:

 • een plusklas
 • omgaan met gedragsproblemen
 • meervoudige intelligentie etc.

Aan het schoolondersteuningsprofiel zijn geen consequenties verbonden, het is niet zo dat scholen worden afgerekend op hun SOP. Het schoolondersteuningsprofiel is bij uitstek een leer- en ontwikkeldocument van de school.

4. Informatie over het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids

In de schoolgids staat informatie over het schoolondersteuningsprofiel van uw school. Dat is verplicht. Het schoolondersteuningsprofiel van uw school vindt u meestal via de schoolwebsite of in het schoolplan. Als u erom vraagt moet de school het aan u geven.