OVERGANG PO-VO

1. Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap!

2. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 & SWV VO 20.02 in 2022/2023.

vmbo-havo-vwo1. Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap!

Voor veel leerlingen is de overgang van de vertrouwde basisschool naar de brugklas van de middelbare school een hele grote stap. Uw kind komt in een nieuwe klas met nieuwe groepsprocessen en er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid.

Op de basisschool was uw dochter of zoon de oudste en de grootste en straks op de middelbare school weer de jongste en de kleinste. In plaats van één leerkracht krijgt uw kind nu ieder uur een ander voor zijn of haar neus.

2. Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 & SWV VO 20.02 in 2022/2023.

Om te komen tot een goede overgang, voor uw zoon of dochter, van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken, het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen.

Via deze link >> vindt u alle informatie voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen in het schooljaar 2022/2023.