OVER PASSEND ONDERWIJS 

images (2)1. Wat is passend onderwijs? 

2. Filmpje ‘meedoen’ over ontwikkeling in onderwijs en zorg.

3. Wat houdt passend onderwijs in voor mijn kind?

4. De drie mogelijkheden.

5. Wat als uw kind aanvullende hulp nodig heeft? 

6. Handige adressen en telefoonnummer Steunpunt passend onderwijs (gratis). 

1. Wat is passend onderwijs? 

Simpel gezegd, onderwijs dat passend is voor elk kind, dus ook voor uw kind. Misschien heeft uw kind moeite met leren, bijvoorbeeld door dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. In dat geval heeft uw dochter of zoon aanvullende ondersteuning nodig. Elke school is verplicht een passend onderwijs aanbod te doen. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor hoogbegaafde leerlingen, of leerlingen met een lichamelijke beperking of moeilijk gedrag.

2. Filmpje ‘meedoen’ over ontwikkeling in onderwijs en zorg.

Alle mensen zijn verschillend en met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst. In Nederland gaan steeds meer leerlingen, ook kinderen met een beperking of kinderen die extra hulp nodig hebben naar een gewone basisschool. Zo blijven ze betrokken bij hun eigen gemeenschap. En dat gaat niet vanzelf! Dat vraagt om samenwerking en goede ondersteuning van leerlingen, ouders en leerkrachten.

3. Wat houdt passend onderwijs in voor mijn kind? 

 • Dat (het bestuur van) de school de zorgplicht heeft om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, gaan leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (voorheen clusters 3 & 4).
 • Dat scholen meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling aanvullende ondersteuningsbehoeften heeft.
 • Dat scholen zelf voor passend onderwijs moeten zorgen voor iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt. Schoolbestuur en school kijken eerst wat de school zelf kan doen. Als een school de noodzakelijke ondersteuning aan uw kind niet kan bieden, moet zij zorgen dat deze ondersteuning ergens anders wordt geboden. Bijvoorbeeld op een andere school in dezelfde wijk of regio.

4. De drie mogelijkheden. 

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Liefst op de gewone basisschool. En als dat niet kan, op een school voor speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

 • De ‘gewone’ basisschool, met aanvullende ondersteuning
  Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. Oftewel de eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren aanvullende hulp bieden, bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. De basisschool kan al veel extra bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
 • De speciale basisschool
  Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden.
 • Speciaal onderwijs
  Sommige kinderen hebben zoveel aanvullende ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende biedt. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met hun eigen specialisme.

5. Wat als uw kind aanvullende ondersteuning nodig heeft?

De school regelt aanvullende ondersteuning voor uw kind;

 • in de gewone school en klas of
 • op een andere school, zo dicht bij uw huis als mogelijk is of
 • een plek in het speciaal onderwijs, zo dicht bij uw huis als mogelijk is

Altijd samen met u, de ouders.
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om fijn en veilig te kunnen leren. Aanvullende ondersteuning wordt zo veel mogelijk in de klas gegeven. De leraren weten hoe zij elk kind op de beste manier kunnen helpen.

meedoen6. Handige adressen en telefoonnummer Steunpunt passend onderwijs (gratis). 

Algemene informatie over passend onderwijs www.passendonderwijs.nl.
Informatie voor ouders www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Het steunpunt passend onderwijs is het informatiepunt voor ouders over onderwijs. Ouders kunnen hier terecht met vragen en voor advies over (passend) onderwijs. Het gratis telefoonnummer van Steunpunt passend onderwijs is: 0800 – 5010. Via een keuzemenu kunt u kiezen tussen onderwijs (keuze 1) en passend onderwijs (keuze 2).