ONDERWIJSCONSULENTEN|ONDERWIJSZORGCONSULENTEN 

consulent1. Verschil van mening over de vraag wat uw kind nodig heeft? 

2. Wat kunt u doen om een meningsverschil zo snel mogelijk op te lossen?

3. Komt u er, na het gesprek op school toch niet helemaal uit?
Vraag dan de gratis hulp van een onderwijs(zorg)consulent.

4. Contactgegevens Bureau Onderwijsconsulenten. 

1.Verschil van mening over de vraag wat uw kind nodig heeft? 

Beslissingen over de ondersteuning die uw dochter of zoon ontvangt, liggen altijd gevoelig. Binnen ons samenwerkingsverband nemen wij de beslissingen over de (extra) hulp van uw zoon of dochter zo zorgvuldig mogelijk. De mensen die bij de besluitvorming betrokken zijn brengen de situatie zo goed mogelijk in kaart. Ze nemen u, de ouders en verzorgers, mee in de beslissing en wegen alle voors en tegens zorgvuldig af.

2. Wat kunt u doen om een meningsverschil zo snel mogelijk op te lossen?

Ook al werkt ons samenwerkingsverband zorgvuldig, dat betekent niet dat beslissingen altijd geaccepteerd worden. Soms zijn ze onverwacht of bent u teleurgesteld. Ook kan het dat u niet begrijpt waarom de beslissing zo is genomen. Een goed gesprek kan de lucht klaren, dus vraag nogmaals om een gesprek met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.

3. Komt u er, na het gesprek op school toch niet helemaal uit?
Vraag dan de gratis hulp van een onderwijs(zorg)consulent.

De onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen die ouders en scholen adviseren en begeleiden bij problemen rond schoolplaatsing, schorsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod bij een leerling met een handicap, ziekte of stoornis.

Als u er samen met de school niet uitkomt dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. Zij adviseren en begeleiden u om tot een oplossing te komen.En ze helpen u de juiste (extra) hulp voor uw zoon of dochter te vinden. De advisering en begeleiding is gratis.

Een onderwijsconsulent kan ook worden ingeschakeld wanneer uw kind langer dan 4 weken geen onderwijs kan volgen vanwege een schorsing of verwijdering en geen uitzicht heeft op een passende onderwijsplek op korte termijn.

Onderwijszorgconsulenten

Heeft uw kind zorg op school nodig om onderwijs te kunnen volgen en het lukt niet om samen met de school het juiste onderwijszorgarrangement samen te stellen? Ook dan kunt u de kosteloze hulp van een onderwijszorgconsulent inschakelen.

Een onderwijszorgconsulent kan worden ingeschakeld als het ouders en scholen niet lukt om afspraken te maken over een onderwijszorgarrangement waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.

Landelijk netwerk

Er zijn ongeveer 35 onderwijsconsulenten. Zij werken door heel Nederland, vanuit hun eigen regio. De consulenten worden gecoördineerd vanuit een landelijk bureau in Den Haag. Onderwijsconsulenten hebben kennis van en ervaring in het werkveld van onderwijs en de zorg. Zij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en hebben een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Onderwijsconsulenten hebben een oplossingsgerichte instelling. Zij hebben begrip voor en zijn geïnteresseerd in de persoonlijkheid van het kind. Het belang van het kind staat voorop.

4. Contactgegevens Bureau Onderwijsconsulenten. 

U kunt een aanmelding doen via het aanmeldformulier.
Ook kunt u bellen naar het centrale nummer 070-312 28 87. Bureau Onderwijsconsulenten is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie gaat u deze link.