BASISONDERWIJS & BASISONDERSTEUNING 

1. Het samenwerkingsverband in de provincie Groningen & gemeente Noordenveld (SWV PO 20.01) zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen.

2. Wat is die sterke basis voor alle leerlingen bij ons samenwerkingsverband? 

3. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

4. Basisondersteuning & het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

5. Wat als de school niet voldoet aan de basisondersteuning? 

1. Het samenwerkingsverband in de provincie Groningen & gemeente Noordenveld (SWV PO 20.01) zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen. basisondersteuning

In de basisondersteuning staat beschreven wat, tenminste van elke aangesloten school binnen ons samenwerkingsverband in de provincie Groningen & gemeente Noordenveld, verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. Ook staat er in welke eisen aan het personeel worden gesteld en wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Alle aangesloten scholen moeten met deze basisondersteuning voldoen aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt.

Hoe hoger de basisondersteuning op een school hoe meer leerlingen gewoon op school kunnen blijven. Oók als ze aanvullende ondersteuning nodig hebben. 

2. Wat is die sterke basis voor alle leerlingen bij ons samenwerkingsverband? 

 • aanvullende ondersteuning voor leerlingen die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
 • aanvullende ondersteuning voor leerlingen die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
 • aanvullende ondersteuning voor leerlingen met lagere intelligentie dan gemiddeld
 • aanvullende ondersteuning voor leerlingen met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 • ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
 • duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school

Dit heet basisondersteuning. 

Zonder u, de ouders gaat het niet!
U kent uw kind het allerbeste, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De school is verantwoordelijk voor haar of zijn schoolloopbaan.
Samen met u gaan we kijken wat uw kind nodig heeft om zo passend mogelijk onderwijs te volgen. Dat is het allerbelangrijkste.

3. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Elke school binnen samenwerkingsverband PO 20.01 heeft, samen met de leraren, opgeschreven;

 • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 • welke aanvullende ondersteuning zij kunnen geven aan uw kind
 • hoe de school die aanvullende ondersteuning aan uw kind geeft
 • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind aanvullende ondersteuning nodig heeft

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids en op de eigen website van de school.

De aanvullende ondersteuning is verschillend per school, daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school.

De school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u, op zoek naar de beste plek voor uw kind.
Dit is de zorgplicht die (het bestuur van) de school heeft. 

4. Basisondersteuning & het schoolondersteuningsprofiel (SOP). SOP 2015

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop de school de basisondersteuning vormgeeft. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Samenwerkingsverband PO 20.01 legt van alle aangesloten scholen deze profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (aanvullende) ondersteuning krijgen. Zo ontstaat een dekkend en flexibel onderwijscontinuüm.

Samenwerkingsverband PO 20.01 zorgt dat er altijd een plek is voor alle leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben. In het kader zijn de onderdelen van het schoolondersteuningsprofiel in beeld gebracht.

In het kader zijn de onderdelen van het schoolondersteuningsprofiel in beeld gebracht. 

5. Wat als de school niet voldoet aan de basisondersteuning? 

De afspraak is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de basisondersteuning van hun scholen. Als scholen aantoonbaar het gestelde niveau niet halen, moet het bestuur er voor zorgen dat ze er binnen één schooljaar wél aan voldoen.