AANMELDEN OP DE BASISSCHOOL 

welkom1.Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

2. Wennen op school. 

3. Een basisschool kiezen.

4. Waar kan ik vinden welke ondersteuning een basisschool kan bieden?

5. Uw kind aanmelden bij de basisschool. 

1.Wanneer mag mijn kind naar de basisschool? 

Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. U kiest zelf een basisschool uit.

2. Wennen op school.

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind op de meeste basisscholen alvast een paar (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen. Niet alle basisscholen hebben zo’n kennismakingsperiode. Neem daarover contact op met de school van uw keuze.

3. Een basisschool kiezen.

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan een school zijn die dicht bij uw huis ligt of een school die past bij uw geloofsovertuiging. Of misschien kiest u voor een school omdat u denkt dat die school uw kind goede aanvullende ondersteuning kan bieden. Dit kan dan een gewone basisschool of speciale (basis)school zijn. U kunt uw dochter of zoon ook aanmelden bij een school die buiten het samenwerkingsverband van uw woonplaats ligt.

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. In de gids Basisonderwijs 2015-2016 vindt u tips voor het kiezen van een school voor uw kind.

4. Waar kan ik vinden welke ondersteuning een basisschool kan bieden?

Informatie over de ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.
Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier>>

5. Uw kind aanmelden op de basisschool.

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind –als dat mogelijk is- minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen.
Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld.

Bij het inschrijven moet u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving van de oude school als uw kind naar een nieuwe school gaat.