VOOR OUDERS

Waar op deze website wordt gesproken over ouders worden ook de wettelijke vertegenwoordigers bedoeld die belast zijn met het gezag over de betreffende leerling.

1. Animatie passend onderwijs in 3 minuten. 

2. Waarom passend onderwijs?

3. Wat betekent passend onderwijs voor uw kind?

4. Links naar documenten voor ouders van het Ministerie van Onderwijs. 

1. Animatie passend onderwijs in 3 minuten.


2. Waarom passend onderwijs?

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.
Het ene kind leert makkelijker dan het andere.
Het ene kind heeft meer hulp nodig dan het andere.
Voor elk kind een passende plek, zo dicht mogelijk bij huis.
Daar gaan we voor bij samenwerkingsverband PO 20.01!

Op 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs in werking gegaan en hoeft u niet meer zelf op zoek naar een passende school voor uw kind. Doordat de school zorgplicht heeft is het voor u een stuk eenvoudiger. De kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind zijn nog uitgebreider. Voor kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, en óók voor kinderen die zonder aanvullende ondersteuning onderwijs volgen. Wat passend onderwijs voor u als ouder betekent, leest u op deze site van samenwerkingsverband provincie Groningen en gemeente Noordenveld (SWV PO 20.01).

3. Wat betekent passend onderwijs voor uw kind?

  • goed onderwijs
  • een goed verlopende schoolloopbaan
  • aanvullende ondersteuning als dat nodig is
  • op de school waar u uw kind aanmeldt (of zo dichtbij als mogelijk is)

Altijd samen met u, de ouders.
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om passend en veilig te leren. Aanvullende ondersteuning wordt zo veel mogelijk in de klas gegeven.
Als dat niet mogelijk is, gaat de school – samen met u – op zoek naar een school die de juiste ondersteuning aan uw kind kan geven.

4. Links naar documenten voor ouders van het Ministerie van Onderwijs.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in oktober 2015 een brochure uitgebracht voor ouders. Hier staat in beschreven hoe u een passende onderwijsplek vindt voor uw kind. Download de brochure hier.
De digitale gids Basisonderwijs 2015-2016 van het Ministerie van Onderwijs (1-9-2015) bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen.