SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS & GEMEENTEN

kinderen-skyline1. SWV PO 20.01 samen met de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG).

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

3. Vergoeding vanuit de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg?

1. SWV PO 20.01 samen met de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG).

De Groninger gemeenten kopen ook voor 2017 de jeugdhulp gezamenlijk in via de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG). Door een goede samenwerking over onderwijs & zorg tijdens schooluren is er voor elke leerling een passende plek.

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

Extra hulp en zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en|of verpleging, wordt vergoed op basis de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet & de Wet langdurige zorg.

Soms gelden meerdere zorgwetten. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet krijgen en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet.

3. Vergoeding vanuit de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg?

Hieronder een korte samenvatting van de 3 wetten voor zorg & onderwijs.

Zorg op school vanuit de Jeugdwet;

 • is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben bij opvoed, opgroei problemen en begeleiding op school
 • is ook voor kinderen bij behandeling van geestelijke problemen en ernstige enkelvoudige dyslexie
 • is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding & persoonlijke verzorging op school
 • is de gemeente verantwoordelijk voor de betaling
 • maakt de gemeente afspraken met SWV PO 20.01 hoe de begeleiding & persoonlijke verzorging wordt gegeven
 • ouders, school & gemeente maken afspraken over de individuele hulp voor de leerling op school
 • via het gemeentelijk basisteam, CjG of WIJ-team
 • casemanager is aanspreekpunt voor ouders van de leerling 

Zorg op school vanuit de Zorgverzekeringswet;

 • is voor kinderen met een ingewikkeld lichamelijk probleem waar dag & nacht op gelet moet worden
 • is ook voor kinderen met een verstandelijke beperking die 24 uurs & medische zorg nodig hebben
 • deze medische zorg wordt op school door een kinderverpleegkundige gegeven
 • is de zorgaanbieder verantwoordelijk op welke manier het persoonsgebonden budget wordt gegeven 

Zorg op school vanuit de Wet langdurige zorg;

 • is voor kinderen die 24 uur per dag zorg & begeleiding nodig hebben
 • is voor kinderen met een ingewikkelde geestelijke, lichamelijke & zintuigelijke problemen
 • is voor kinderen die hun hele leven 24 uurs & medische zorg nodig hebben
 • wordt er steeds gekeken hoe de zorg op school het beste geregeld kan worden voor het kind

Hervorming-langdurige-zorg

klik op de afbeelding voor een vergroting